Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Ja til nye blokker og høyere ST-gård

Fredriksbo2_1.jpg

* Ja til nye blokker i sentrum.
* Ja til høyere ST-gård.
* Ja til tursti langs Bårdshaug Herregård (Amfi-utbygging).
Det mener rådmannen om tre viktige saker for utvikling av Orkanger.

De tre sakene kommer opp til politisk behandling i hovedutvalg forvaltning onsdag. To av dem har vært innom politikerne før. ST-saken er ny.

ST:
Avisa Sør-Trøndelag vil utvikle ST-eiendommen, eller flytte til Rømme. Avisa ønsker å bygge på to etasjer med leiligheter over to etasjer med næring. Reguleringsplanen tillater maks tre etasjer, noe som også krever dispensasjon.

Et mediehus kombinert med boliger på totalt fire etasjer vil representere noe nytt i sentrum.

Rådmannen (Orkdal kommune) er positiv til at ST vil utvikle eiendommen og starte reguleringsarbeid. Rådmannen er også positiv til tre etasjer, men vil be om sol-/skyggekart for å se om fire etasjer kan være akseptabelt.

Kort sagt er vurderingen denne: Det er bra å bygge høyere i sentrum, men utbygging må samtidig tilpasses eksisterende bebyggelse og naboer. Mer om bakgrunnen her.

I første omgang skal politikerne bare drøfte ønsket fra ST uten å binde seg.

To nye blokker i sentrum:
BoSystem vil bygge to blokker med totalt 21 leiligheter bak Orkdalsveien 45/49 (Orklapøbben mm).  I første omgang manglet det 23 p-plasser i forhold til kravet i reguleringsplanen (1,5 plass pr boenhet). Politikerne (og rådmannen) sa nei til å gi dispensasjon.

Nå vil BoSystem utvide parkeringskjelleren. Dermed blir ”mankoen” redusert til 7 plasser. Rådmannen ber nå politikerne godta opplegget for parkering.

Alle boenhetene får p-plasser i kjelleren. Eventuell besøksparkering kan komme til å legge beslag på offentlige plasser, som det etter hvert er mangel på. Men det siste forslaget er likevel akseptabelt, mener rådmannen.

Politikerne ville ha saltak (skråtak) på blokkene. BoSystem står fast på flatt tak i den nye søknaden. Mer om bakgrunnen.

Amfi/Bårdshaug Herregård:
Rådmannen anbefaler nå at planen for en storstilt utbygging av Amfi blir godkjent med noen mindre endringer.

Bårdshaug Herregård har blant annet protestert mot en planlagt tursti langs kanten av parken, fordi turgåere kan få innsyn til hotellrom.

Herreg__rd3.jpg

Rådmannen anbefaler å avvise denne protesten. Turstien inngår i Orkdal 2040-planen som del av et offentlig turnett. ”Det må tilrettelegges for allmennheten”, skriver rådmannen.

Mer om saken.

En annen sak av prinsipiell betydning:
Litt sør for Shell/Bowlingen planlegges et nybygg med flere leiligheter. Utbygger ønsker fritak fra kravet om fjernvarme, fordi det vil fordyre. I Orkdal 2040 er dette krav om opplegg for fjernvarme i nybygg et av de viktige prinsippene.

Rådmannen mener kommunen må holde fast på kravet. Politikerne bestemmer.

 

Publisert 07.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse