Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Avisa: Vil bygge fire etasjer og boliger i ST-gården

stg__rden.jpg

Avisa Sør-Trøndelag vil enten gjøre ST-gården dobbelt så høy - eller flytte til Rømme Øvre. Selskapet ønsker en endring av reguleringsbestemmelsene for å kunne utvikle bygget i sentrum. Målet er blant annet to ekstra etasjer med leiligheter.

Dagens plan tillater bare to etasjer - med tre etasjer som unntak. ST sitter i dag med et forretningsbygg på to etasjer og en delvis lavere trykkerihall som står tom.

Eiendommen ligger i kjernen av dagens sentrum. Den har vært forsøkt solgt i lang tid uten hell. Foran siste valg foreslo Orkdal Ap at kommunen skulle kjøpe eiendommen for å ta styring over sentrumsutviklinga.

ST-kvartalet har stort potensial der det ligger midt i handlegata, og i aksen mellom skolene og Idrettsparken/Orklahallen.

Nå vil eier selv se på mulighetene for utvikling. Daglig leder Johan Olav Wiggen i ST skriver i korte trekk følgende i et brev til Orkdal kommune:

* ST ønsker å sette opp et bygg på fire etasjer med parkeringskjeller (dette er for øvrig et krav i sentrum, men ikke ved varehusene).

* Bygget er tenkt å ha to etasjer med forretning og annen næring, og to etasjer (tredje og fjerde) med leiligheter.

* Næringsdelen kan muligens utvikles som et mediehus.

* Orkanger har utviklet seg mer som et bysentrum, og ST ønsker å bidra til videre utvikling.

Dagens reguleringsplan legger begrensninger på byggehøyde, og dermed lønnsomhet. Samme tema er satt på dagsorden av Orkdal sparebank, som trolig får bygge fire etasjer på Rømme Øvre.

I brevet skriver Johan Olav Wiggen at dagens bygningsmasse ikke ivaretar bedriftens behov. ST-gården er fra 1972 og den tomme trykkeridelen fra 1998.

Avisa Sør-Trøndelag ser for seg som et alternativ å flytte inn i nytt bygg på Sæther/Rømme. Det framgår ikke av brevet om  dette er bygget Orkdal sparebank planlegger.

Utvikling av ST-gården med leiligheter i to etasjer på toppen vil være i tråd med ønsket om fortetting i sentrum. Samtidig vil ønsket om høyere bygg trolig utløse naboprotester.

STs ledelse har allerede vært i kontakt med Orkdal kommune, og ber om nye møter for å kunne avklare hvor avisbedriften skal ligge i framtida.

Orkanger Vel lanserte i 2010 ideen om kulturhus/flerbrukshus kombinert med feks et mediehus i ST-kvartalet (illustrasjonen under).

Eiendommen er 2,1 mål og stoprt sett bebygd, men tomtene rundt er dårlig utnyttet arealmessig.  For noen år ville et utviklingsselskap kjøpe naboeiendommene, rive frittliggende hus og bygge konsentrert - slik overordnede planer legger opp til.

n_11_1.jpg

 

 

Publisert 04.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 05.06.2012 03:25
ST-bygget står fortsatt som et skammens eksempel og skjemmer ut handlegata på Orkanger.Alt som kan gjøre dette bygget mere estetisk,bør snarest bli behandlet i kommunen.

Halvor 04.06.2012 20:39
Det beste for tettstedet og kommunen er at st-kvartalet blir et kombinert kultur/mediehus.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse