Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Fraråder hybelhus ved "Sponplaten"

grønøra4_1.jpg

Fylkesmannen vil at Orkdal kommune skal ta Orkdal 2040 på alvor. Han:
* Fraråder hybelhus ved Grønøra næringspark ("Sponplaten").
* Mener det bør bygges parkeringskjeller i området.
* Vil ha mer grøntareal ned mot elva.

Bakgrunnen er at eierne av Grønøra Næringspark (det 50 daa store området ved gamle "Sponplaten" i Moan) lager forslag til ny reguleringsplan. Fylkesmannen har nå avgitt en forhåndsuttalelse om prinsippene.

Eierne lager ny plan blant annet fordi de ønsker tillatelse til å sette opp hybelhus på tomta. De ønsker også å åpne for mer kontor i et område som opprinnelig var satt av til industri.

I en  mail til Orkdal kommune skriver eierne at det ser ut til å bli vanskelig å få gjennomslag for planforslaget (med referanse til Fylkesmannens syn).

Hybelhus:
Fylkesmannen skriver at det er uheldig å tillate overnatting på et nærings-/industriområde. "Støy, trafikk og industivirksomhet gjør næringsarealene lite egnede som boligområder", heter det.

Samtidig har politikerne bak Orkdal 2040 nylig tillatt hybelhus ute på det tyngste industriområdet nær havna (Reinertsen/Addecco). Det skjedde ved en dispensasjon fra planen. Dermed unngikk man Fylkesmannens kontroll. Ved "Sponplaten" er det snakk om en ny plan, og kontroll trer inn.

Parkering/arealutnyttelse:
Fylkesmannen minner om at næringsarealer skal utnyttes godt for å dempe presset på landbruksjord. Dette er høyaktuelt i Orkdal. Grønøra er dårlig utnyttet, samtidig som politikerne vil omregulere landbruksjord under Gjølme gård til mer næring.

Fylkesmannen skriver at "Det bør etableres parkeringskjeller for å hindre at areal på bakken tas i bruk til biloppstillingsplasser."

Det politiske flertallet har nylig vedtatt at OTI - like i nabolaget - slipper å bygge p-hus ved storstilt utbygging av varehuset. Bakkeparkering er helt OK, ifølge det politiske flertallet som laget den (på papiret) restriktive Orkdal 2040.

Miljø og grøntanlegg:
Fylkesmannen anbefaler at næringsparken setter av et grøntområde mot elva som "ivaretar både elva og turmulighetene langs vassdraget."

Orklaparken er som kjent noe av det eneste konkrete etter det prestisjetunge 2040-prosjektet. Det gjenstår imidlertid mye arbeid før turtraseen langs industriområdet ligner en park:

DSC_0007_1.JPG 

 

Publisert 02.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse