Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uegnet for sykkel: Farlig fortau på Vigorbrua

Vigorbrua7_1.jpg

På bildet holder ei lita jente på å velte utfor fortauskanten på Vigorbrua mens en bil kommer imot. Slike situasjoner oppstår jevnlig på det som er et farlig brudd i gang- og sykkelvegen mellom Råbygda og Orkanger.
Velforeningene har tatt opp problemet med Orkdal kommune.

Her kan du lese brevet fra Råbygda Vel og Orkanger Vel.

Nesten hele strekningen fra Råbygda til Orkanger har en trygg gang- og sykkelveg som inviterer til sykling.

Men midt på dukker brua opp som ei trafikkfelle.

Dette er blant annet fredselsåren for mange barn og unge fra Råbygda/Gjølme til Orklahallen, Idrettsparken, skateparken, Gammelosen, OTI og andre tilbud.

Enkelte foreldre kjører ungene til Orkanger på grunn av brua. Dermed er nytteverdien av investeringene i hele gang- og sykkelvegen forringet (mer tekst under bildet).

Vigorbrua5.jpg

Ungdom krysser vegbanen når de ser andre syklister komme imot på fortauet.

Fortauet er for smalt til at syklende kan møtes på en trygg måte. I halve bredden er dekket uegnet for sykkel på grunn av dype fuger og hull kantet med jernbeslag. Også den andre halvdelen går i oppløsning enkelte steder.

Legging av asfalt vil redusere problemet, men fortauet vil fortsatt være ei trafikkfelle fordi det er smalt med høy fortauskant.

I brevet peker de to velforeningene både på problemer og mulige tiltak. Orkdal kommune har lagt ned trafikksikkerhetsutvalget. Brevet har gått i kopi til alle politiske partier.

Velforeningene skriver at trygg ferdsel for barn og unge til fritidstilbud må ha høyeste prioritet. Orkdal kommune har dessuten vedtatt folkehelse, miljø og nettopp sykkel som satsingsområder.

Bildet under viser en detalj fra det ødelagte dekket på fortauet.

Vigorbrua2.jpg

 

 

Publisert 30.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Evjen 02.06.2012 15:57
Når det gjelder det kommende problemet med ny containerhavn og den elendige bårdshaugbrua...: Hadde dette vært i Amerika så hadde ny E39 blitt lagt rett frem over ei ny "vigorbru" og havneområdet og koblet sammen med eksisterende E39 ved thamshavn. Med betongelementer i lufta og trasse i kulvert hadde de ikke brukt lang tid på dette. Kortere vei, raskt og effektivt. Mens her i Orkdal har vi allerede ødelagt hele solsiden av dalen fra Orkanger oppover til Fannrem ved å plassere dagens E39 langs østsiden der vi kunne hatt masse flotte solrike boligtomter med nærområde uten trafikkstøy og åpenhet til turer i marka. Denne veien skulle egentlig vært flyttet og ligget bare i gjølmeslien...det er aldri for seint å snu..sikkert mange som står i kø for å kjøpe boligtomt hvis veien blir delt opp i tomter.. Så får vi se om det er "fornuftig mening om dette" på de som sitter i kommunestyret...

Geir Solbu 01.06.2012 12:12
Bårdshaugbrua er vel så farlig for gående og syklende, at ingen ser det er meg uforståelig. Det er jo gang og sykkelveg på begge sider av brua, det bør henges på gang og sykkelveg slik som på brua på Svorkmo. Det er rett og slett uansvarlig framkomst for gående og syklende.

Hans Kringstad 02.06.2012 12:32
Problemet med Bårdshaugbrua: Ifølge Vegvesenet er konstruksjonen for svak til at det går an å henge på ei sykkelbru. Separat bru ble kostnadsbegnet til 10-15 mill for flere år siden. Orkdal kommune nekter videre utbygging på Bårdshaug Vest før sykkelbru er på plass. Spleiselag mellom Vegvesenet og utbyggere kan bli en løsning når E39 legges om - eller staten må finne penger. Vigorbrua er kommunens ansvar. Og her tillates videre utbygging vest for brua og flere syklister uten krav om utbedring av brua.

Erik Prestmo 02.06.2012 12:43
"Ifølge Vegvesenet er konstruksjonen for svak"..... Det er altså DENNE brua vegvesenet planlegger å samle ALL trailertrafikk, ikke bare fra Hitra/Frøya, men alt som går til og fra hele Møreregionen, og sende over ei slik bru? Dette er en løsning veimyndighetene ser for seg skal ha 30 - 40 års levetid minst, og ser man på historien er vedlikehold og modernisering elendig på norske veier.... Ser man bakover vet man at totalvekta på trailerne har eksplodert de siste 40 år, ser man framover vet man at europeerne presser på for å tillate enda lengre (og tyngre) vogntog.... Noe sier meg at forskjellige deler av vegvesenets plaleggingsetater må ta et lite møte!

Hans Kringstad 02.06.2012 15:14
Brua er 50 år, vet du. Det blir interessant å se hvordan transporten skal løses hvis kommunens våte drøm om svær containerhavn blir virkelighet. Ny bru? Tunnel?? Forresten er Bårdshaugbrua vistnok også for dårlig til at man kan fjerne fortau på ei side og få et bredere fortau på den andre. Det vil gi skjevbelastning.

berit gjølmesli 03.06.2012 09:00
Ny havn planlegges også på Jøstenøya(der tunellen kommer opp på Hitra,RV 714 fra de ytre regioner til sammenkoplinga ved Gagnåsvatnet blir muligens for lang og kronglete for laksenæringa, tar for lang tid: et gode blir da at noe av tungtransport-trafikken langs Lakseveien forhåpentligvis vil forsvinne over til båt eller fly(Ørlandet).

Erik Prestmo 04.06.2012 09:19
Har lite tro på de noe luftige planene om båttransport, fordi de ser bort fra hva oppdrettsnæringen SELV ønsker. Hadde bransjen ønsket båttransport hadde denne allerede gått i over 30 år, dette ER jo kystens folk! Man underslår også et annet moment: luftorurensinger, motsatt av hva folk tror og hva man sier her, er skipstransport langt fra forurensingsfri, tvert i mot, det har blitt verre og verre de siste 30 år, fordi økonomi og tilgjengelighet har medført overgang til stadig mere tungolje, som forurenser betydelig mer og betydelig verre....

Evjen 31.05.2012 18:14
Enig, dette burde kommunen utbedre. Samme problem gjelder også for Bårdshaugbrua, der er det enda smalere og økende trafikk, nå spesielt som nye E39 vil komme denne veien uten at de foretar seg en dritt med dagens dårlige standard..

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse