Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Misvisende Venstre-tall om hall

Sirkustomta_006_2.jpgKalkylene Orkdal Venstre har gått ut med i ST om hall på Follo, er misvisende. Det er helt feil at en hall på Follo vil gi inntekter som fører til gratis leie for idretten i Orkdal. Tvert imot vil en separat hall gi  merutgifter i millionklassen. Det dokumenterer en analyse av flere hallregnskap.

Analysen er utarbeidet av Odd Petter Thoresen, tidligere styreleder i Orklahallen. Thoresen gikk gjennom materialet på et møte søndag kveld med representanter for OIF, Orkanger Aktivum og Orkanger Vel.

Venstres Lavrans Skuterud møtte, og forklarte om bakgrunnen for utspillet i ST lørdag.

Skuterud bestrider ikke hovedtrekkene i Thoresens analyse. Han erkjenner også at store kapitalkostnader er holdt utenfor Venstres beregning, som dannet utgangspunkt for et overraskende politisk utspill i ST.Lederen i Orkdal idrettsråd, OIL-leder Magne Fossbakk, støttet opp om utspillet.

Venstre mener at ved å bygge en hall på Follo og leie den ut til fylket, så vil leieinntekten dekke idrettens utgifter. Idretten kan dermed bruke hallene gratis.

Det er for godt til å være sant, fordi:

* Ekstra mannskap og tilsynsvakt må inn i en separat hall. Denne merutgiften på 460 000 kroner i året, spiser alene opp mer enn  halvparten av en årlig leie på 700 000-800 000 fra fylkets side.

* 30 000 kroner i ekstra renhold kommer oppå dette, samtidig som Orklahallen vil miste muligheten til 40 000 kroner i tilskudd som regionanlegg. Dermed er "gevinsten" nede i maksimum 270 000 kroner.

* Med bortfall av en bane, vil Orklahallen i Idrettsparken tape inntekter fra store arrangement, og arrangement der forskjellige leietakere i dag bruker de tre banene samtidig. Størrelsen på tapet er usikkert. Men faller feks 70 000 kroner bort, er "gevinsten" ved å bygge hall på Follo nede i 200 000 kroner pr år.

* Så kommer det store poenget: En ny hall på Follo vil, ifølge fylkets beregninger, koste 15-20 millioner kroner mer enn en erstatning av Gammelhallen i Orklahallen. 15-20 millioner i økt investering betyr en årlig kapitalkostnad på 1,5 millioner kroner.
Ergo: Venstres løsning betyr etter dette i beste fall ca. 1,3 millioner kroner i merutgift, og slett ingen besparelse på driftssiden. Halleien vil øke dramatisk dersom idretten skal betale for Venstres oppskrift.

Like fullt har OIL-leder/leder i Orkdal idrettsråd, Magne Fossbakk, skrevet til de politiske partiene for å få utredet hall på Follo - blant annet basert på Venstres regnestykke.

Lavrans Skuterud/Venstre forutsetter at Orkdal kommune skal bygge hallen, og leie den ut til fylket. Fylkets egne kalkyler (kvadratmeterpris) tilsier at en ny, fullverdig hall på Follo vil koste ca. 30 millioner kroner. Dette vil nødvendigvis ramme andre investeringer for idretten i Orkdal.

En annen alvorlig usikkerhetsfaktor er fylkeskommunens  policy for å leie. Fylket inngår kun 5-årskontrakter. Det betyr at kommunen etter fem år kan miste inntektene. Det skjedde nylig på Hitra. Der bygde fylket en vanlig gymsal i stedet for fortsatt å betale for leie av en svær hall for videregående skole.

Den offisielle begrunnelsen for å flytte en hall fra Idrettsparken til Follo, er å redde elevplassene ved Orkdal vgs. Elevene som eventuelt må flytte til Meldal går på linjer med bare to timer kroppsøving i uka.

 

Publisert 14.12.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse