Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bårdshaug Herregård vil ikke ha gangveg forbi hotellet

Herreg__rd3.jpg

Først protesterte Bårdshaug Herregård mot å få hovedatkomsten til Amfi som nabo. Nå sier hotellet også nei til en planlagt gangsti i utkanten av parken (bildet). Begrunnelse: Folk vil kunne se inn på hotellrommene.
Se også Orkdalsmakta.

Det begynner å bli trangt i sentrum for hotellet:

Den planlagte gangvegen skal gå fra Orkdalsveien, forbi det gamle hotellbygget (bildet over) og det nye hotellet - og ned til elvepromenaden.

Den er del av den sterkt profilerte ideen om Orklaparken i Orkdal 2040.

Ifølge Orkdal kommune er turvegen forbi hotellet en klar forbedring og i tråd med intensjonene bak Orkdal 2040: Den legger til rette for mer gange i et område som er sterkt trafikkert. Den binder i tillegg gangveger sammen, noe som er bra for folkehelse og rekreasjon.

I tillegg peker Orkdal kommune på at planen vil åpne opp den flotte parken ved Bårdshaug Herregård for allmennheten.

Dette er ikke Bårdshaug Herregård AS like interessert i.

I en protest skriver hotelldirektør Arve Tokle blant annet: "Hotellet fra sin side ønsker ingen tursti som går forbi hotellets bygninger med direkte innsyn inn i hotellrom."

Bårdshaug Herregård foreslår at folk kan gå rundt Amfi i stedet, eventuelt at en turveg styrer unna det nye hotellet.

Ordfører Gunnar H. Lysholm eier som kjent halvparten av aksjene i hotellselskapet. Hotellet og Orkdal kommune er på total kollisjonskurs der hvor ordføreren driver forretning - og samtidig ønsker å utvikle sentrum:

Kommunen - med ordføreren - har vedtatt å prioritere myke trafikanter, miljø, estetikk og rekreasjon.

Hotellet - eid av ordføreren - vil ikke ha fotgjengere og handlende bilister nær bygningene.

Rådmannen mener derimot at planen er god.

Før jul protesterte hotellet også mot at den kaotiske trafikken ved Amfi skal samles i ei større rundkjøring nær den gamle bygningen (som er eid av en ideell stiftelse). Dette ville angivelig bli til sjenanse for hotellets gjester. Protesten ser ikke ut til å føre fram. Reguleringsarbeidet går videre.

På tegninga under kan du se gangvegen antydet som en grå strek langs utkanten av parken og hagen - mellom hotellet og Amfi:

Amfi_1.jpg

Bårdshaug Herregård er i dag et lukket anlegg. Fasaden på bygdas mest majestetiske bygning skimtes knapt bak trærne (bildet under). Det finnes ingen naturlig atkomst for gående fra Orkdalsveien inn mot parken.

Herreg__rd2.jpg

Det siste endres dersom forslaget til reguleringsplan går gjennom. Forslaget omfatter et gangfelt rett til venstre for bildet over - like  nord for dagens rundkjøring ved Statens Hus. Det skal få tilkobling til gangveg mot Amfi, parken og elva.

Amfi skal utvide fra 13 000 til 22 000 kvm. Sentret bygger Orkdals første, store parkeringshus. Fylkesmannen har ingen innvendinger mot planene, og bemerker følgende:

"Etablering av parkeringshus i tre etasjer samt parkering i kjeller, er etter Fylkesmannens vurdering en god måte å løse det økte behovet for parkering på."

Bårdshaug Herregård skriver at selskapet kan være villig til å avgi grunn til parkeringsanlegg. Her er det siste protestbrevet.

 

Publisert 18.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse