Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Barneskolen: Kommunen kan bryte egne estetikk-regler

Skolevindu_1.jpg

Orkdal kommune vurderer å bryte sin egne, skjerpede regler for byggeskikk, estetikk og vern av viktige bygningsmiljøer. Planen er å endre fasaden og kle igjen vinduer (bildet) for å spare strøm på gymbygget fra 1939.
Rådmannen ber poltikerne ta en prinsippdiskusjon.

Bildet over viser omtrent hvordan gymbygget vil se ut når vindusfeltene i første etasje forsvinner. Under ser du hvordan skolen er i dag.

Skolen2.jpg

Planen er på samme måte å fjerne vinduene i første etasje på østveggen - mot småskolegården:

Skolevindu___st_1.jpg

I tillegg er det meningen å fjerne nesten alt av vinduer på svømmehallen. Bare en 60 cm høy spalte for dagslys skal stå igjen øverst på sørveggen. Veggen består i dag av store vindusflater.

Arbeidet med rehabilitering har startet. Men nå har alarmen gått på rådhuset, spesielt knyttet til byggetfra 1939:

De planlagte tiltakene strider mot Orkdal 2040. Her innskjerpes kravene til estetikk og bevaring av bygningsmiljø som kan ha arkitektonisk, historisk eller annen kulturell verdi. Blant annet har Orkdal kommune stoppet riving av uthus på Nerøra.

Barneskolen er et monumentalt og markant bygg fra 1939. I tillegg til å fjerne vinduer, vil kommunen erstatte tredører med ståldører og kle fasaden med et isolerende stoff som endrer utseendet på veggene.

En del av kommunen søker, mens en annen del av kommunen har fått kalde føtter.

Rådmannen skriver at Orkdal kommune har et særlig ansvar for å følge retningslinjene i sin egen kommunedelplan (Orkdal 2040). Den er utstyrt med en byggeskikkveileder som understreker betydningen av å ta estetiske og antikvariske hensyn.

Orkdal kommune har oversendt saken til fylkesantikvaren, som fraråder å endre fasaden. Ifølge fylket er skolebygget historisk interessant og "vurdert som kandidat til representativ arkitektur fra det 20. århundre".

Fylkesantikvaren mener planen vil endre og skjule den opprinnelige fasaden. Fylket anbefaler andre ENØK-tiltak.

Rådmannen sender dilemmaet til politikerne i hovedutvalg forvaltning for prinsipiell diskusjon. Minst to prinsipper kommer opp:

1. Kommunens ansvar for å ta vare på markante bygg i egen bygningsmasse.

2. Effekten av forskjellsbehandling dersom kommunen gir seg selv tillatelse men følger en streng 2040-linje overfor private huseiere. 


 

Publisert 14.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse