Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nå kan politikerne tømme sentrum for kontor

Gr__n__r1.jpg

Det gigantiske industribygget Grønøra 1 kan bli gjort om til kontorbygg. Onsdag behandler politikerne en søknad om ny reguleringsplan for bygget. Et "ja" kan bety massiv flytting av virksomhet fra sentrum. Rådmannen advarer politikerne.
Les mer om Orkanger sentrums skjebne i Orkdalsmakta.

Første etasje i bygget er fylt opp. Men i andre etasje står hele 1 960 kvm (!) ubrukt, ifølge rådmannens saksframlegg.

1 960 kvm er trolig nok til å tømme store deler av sentrum for kontorvirksomhet.

Eierne ber nå om lov til å leie ut som kontorbygg, ikke industribygg. Eiere er Rishaug-konsernet i Trondheim og en del mindre, lokale aksjonærer.

Søknaden begrunnes bare med at eierne ikke får tak i nok "lovlige" leietakere. "Lovlig" er: Lettere industri, håndverk, verksted, lager, transport/spedisjon - og kontor knyttet til slik virksomhet.

Rishaug & co har allerede flyttet grensen flere ganger siden de tok sjansen på å flytte det to-etasjes, tidligere Rema-bygget på Tiller til industriområdet på Orkanger. Dette påpeker også rådmannen: Både baderomsbutikk, bruktbilsalg og et regnskapskontor har kommet inn via dispensasjoner.

Søknader om undervisningslokaler, helsestudio mm er avslått.

Et ja til ny reguleringsplan vil få større konsekvenser enn enkeltstående dispensasjonssøknader fordi det vil åpne for generell kontorvirksomhet. Nesten 2 000 kvm billige lokaler på industriområdet vil da konkurrere med utleiere i Orkdalsveien og andre steder i sentrum.

Rådmannen påpeker at bygget er satt opp som et industribygg (trass i to etasjer) på et industriområde (noe eierne visste).

Rådmannen skriver at "en endring av reguleringsbestemmelsene som omsøkt vil være klart i strid med kommuneplanen og dens intensjoner."

Kommuneplanen skal sørge for rett virksomhet på rett sted: Industri på industriområdet og forretning/kontor i sentrum (innenfor den røde streken).

Særlig Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og FrP har imidlertid et avslappet forhold til planverk, trass i 8 millioner kroner brukt på Orkdal 2040.

Men nå snur dette kanskje: På et folkemøte på Fannrem nylig kom tidligere topp-politiker og fylkesmann Kåre Gjønnes med følgende bønn til poltikerne i Orkdal: "Følg planene."

Ordfører Gunnar H. Lysholm svarte at "planer er viktige", ifølge referater.

Grønøra 1-søknaden er en prøvestein for politikerne. Den kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag, og går videre til formannskap og kommunestyre.

Trass i Orkdal 2040: Vi kan nå få en situasjon der politikerne gjør det utpekte sentrum (Rømme Øvre) til i hovedsak et boligblokkområde, mens merkantil virksomhet får flytte fra sentrum til Grønøra.

PS: På Facebook er undertegnede anklaget for å drive en kampanje mot Grønøra 1-bygget. Det er feil. All omtale av saken har som formål å sette fokus nettopp på betydningen av å følge vedtatte planer, og risikoen ved å åpne opp for forretning og kontor på Grønøra, der det er mye billigere tomter og bygg enn i sentrum.

Derimot har eierne av Grønøra 1-bygget drevet en kampanje i årevis for at politikerne skal endre regelverket i deres favør Det har de selvsagt lov til.

Hans Kringstad

 

Publisert 13.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ansvarlige 16.05.2012 23:45
Hvis dagens sentrumspolitikk fortsetter blir Orkanger sentrum i fremtiden på handelssiden kun oti og amfi. Orkedalsveien vil bli mørklagt uten butikker, restauranter og treffsteder/kaffer o.l. Boliger og leiligheter vil prege sæther-eiendommen og dagens handlegate. Ingen kan i ettertid klage på at orkanger ikke har treffsteder og trivelige resturanter , dårlige eller null tibud på den viktige samfunnssosiale siden. Dagens politiske ledelse er ansvarlige.

oppgitt 14.05.2012 21:07
Finnes knapt positive tiltak fra kommunens side vedrørende sentrumssamling på Orkanger. Skandaløst

håpløst 13.05.2012 17:18
Hvis dette blir gjennomført av kommunen er det spikeren på døra for Orkedalsveien. Nå må flertallsgruppen få på plass gangsynet og tenk litt normalt. Dere har nå i flere år sendt viktige aktiviteter ut av sentrum. Ikke rart det er vanskelig å drive butikk, kafeer/restauranter o.l. nå motarbeidelsen er total fra de ledende politikerne.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse