Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen nøler: Vil bygge fire etasjer ved Rømme gård

tomta12_1_1.jpg

On Arkitekter (tidligere Nilssen og Opøyen) ber om å få bygge et fire etasjer høyt hus i "hølet" rett sør for Rømme gård (bildet). Dette tilsvarer en mønehøyde på 16 meter. Rådmannen er skeptisk, men foreslår at forslaget går ut på høring.
NB! Les også Orkdalsmakta om fem heldige som får tegne Orkanger.

Saken kommer som et forslag til reguleringsplan for tomta. Forslaget har to elementer som er kontroversielle:

* Boliger i første etasje på baksida (mot Rømme Amfi).
Dette har det politiske flertallet allerede åpnet for, mens det tidligere var et prinsipp at den framtidige sentrumskjernen skal ha næring i første etasje.
Bygget blir i all hovedsak ei boligblokk.

* Rekordhøyde.
Reguleringsplanen tillater en mønehøyde på inntil 9,5 meter. On Arkitekter ønsker å bygge fire etasjer, noe rådmannen har regnet ut vil tilsvare 16 meter - altså over 6 meter høyere enn tillatt i dag.

Rådmannen er positiv til bolig i deler av første etasje, men skeptisk til byggehøyden. I saksframlegget heter det:

"Rådmannen er usikker på om byggehøyde tilsvarende fire etasjer vil være akseptabelt. Dette vil avhenge noe av byggets arkitektur og utforming. Pr. i dag vet vi ikke hvordan evt bygning blir."

Hovedutvalg forvaltning får saken til behandling onsdag. Deretter vil den gå ut på høring, slik at naboer og andre kan si sin mening. Rådmannen ber politikerne legge ut forslaget slik det er, i stedet for å nekte økt byggehøyde allerede nå.

Både flere etasjer og mer bolig i forhold til næring øker lønnsomheten i prosjektet.

Politikernes avgjørelse er viktig ikke bare for det aktuelle bygget, men fordi dette trolig vil sette en standard for byggehøyder og bolig i første etasje i andre deler av den vedtatte bykjernen.

Samtidig har formannskapet  vedtatt en slags arkitektkonkurranse for "indrefileten" på Orkanger. Nettopp On Arkitekter er ett av fem firma invitert til å delta.

Orkdal sparebank eier den 3 dekar store tomta, som i dag er et buskas litt til venstre for midten av bildet.

Rauhmr__1_.jpg


 

Publisert 11.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

trist og synd 12.05.2012 20:17
Det som er helt utrolig rart er at tidligere råd og vink fra byplanleggere fullstendig er lagt til side. Det er kun de med egeninteresser som styrer utviklingen. Ingen vits å bruke arkitekter til dette. For at indrefileten skal bli brukt best mulig trenger man å få inn et skikkelig trekkplaster som f.eks råd fra eksperter hotell,kulturhus o.l. Det skjer ikke fordi flertallsgruppen ønsker dagens trange og dårlige løsning med kulturhuset og Bårdshaug Herregård vegg i vegg. Nå planlegges det og diskuteres det om hvor høye husene skal være?!? Næring i 1. etasje over hele området ?!? Toget har gått. Hele området ender opp med boliger. Det takket være mange av dagens ledende politikere. Bare trist og synd hele greia.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse