Besøkstall

112 043 denne måneden

16 103 031 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Han avgjør skjebnen til Orklahallen

defaultimage_1.jpgOrkdalslista gikk til valg på at gammelhallen skal erstattes av en ny hall i Idrettsparken - ikke på Follo. Nå bestemmer lista om Orklahallen likevel skal bygges ned. Dette er politikerne du må snakke med hvis du vil unngå at hallen krympes: Gunnar H. Lysholm (bildet). Gunn Grandell. Khadija Mohamed Ali. Elizabeth Mælen Lunde. Per Kirkaune. Ola Halsen. Knut Bjørkli.

Mye skal til for at Orkdalslista tar sjansen på å bryte et så sentralt valgløfte. Men representantene er satt under et voldsomt press fra sine allierte i Venstre, Sp og KrF.

Ordfører Lysholm har kommet med enkelte tvetydige uttalelser i hallsaken. Per Kirkaune har derimot vært krystallklar i leserinnlegg i ST på at valgløftet skal holdes.

En lynaksjon har ført til at flertallet i idrettsrådet - med OILs Magne Fossbakk i spissen - nå snur og forlater satsingen på Orklahallen. OIF kan bli stående alene.

Arbeiderpartiet og FrP har vært bunnsolide i holdningen til at Orklahallen er stedet for idrettshall. Orkdalslista befinner seg dermed på vippen.

Dette er vararepresentanter som kan bli kalt inn dersom noen av de faste på Orkdalslista melder forfall. Du bør spørre dem om de står på valgløftet: Berit Westrum Johansen. Sverre Magne Fagerholt. Johan Olav Selbæk. Antonios Hatzimarkos. Lars Wormdal.

Det er opp til ordfører Gunnar H. Lysholm å sørge for at de enkelte representantene følger eget program.

Nye tall skal angivelig vise at hall på Follo vil lønne seg. Tallene forteller ikke annet enn hva fylket betaler for å leie hall andre steder - der det ikke oppstår intern konkurranse med andre haller. De sier lite om merutgiften ved å administrere to separate haller, og ikke noe om hva Orklahallen i Idrettsparken vil tape av inntekter.

Kommunale investeringer på Follo vil trolig bidra til at fylket investerer tilsvarende mindre i eget skoleanlegg.

Fylkeskommunen vil ikke betale mer i leie, enn hva det koster fylket å betale renter på lån hvis man bygger hall selv.

Det mest fornuftige for Orkdal kommune er å tilby fylket gode leiebetingelser i Orklahallen.

I stedet for å bygge opp den kommunale Idrettsparken til et regionanlegg, vil en hall på Follo bygge parken ned. Orkdal kommune har ikke greid å utvikle parken slik målet har vært.

Miljømessig vil det være klokt å samle funksjonene. Hallen i parken skal dessuten varmes med fjernvarme. Og idrettselevene på Follo vil uansett komme til å bruke området fordi her ligger distriktets eneste oppvarmede kunstgressbane. I tillegg kommer trolig klatrehallen i Idrettsparken, noe som også vil bety at Follo bruker Orklahallen.

For utvikling av et attraktivt sentrum er det avgjørende ikke å bygge ned parken og hallen. Det er vedtatt å bruke ti millioner på sentrumsplanen Orkdal 2040. I praksis sprer man nå i stedet for å samle. Ti millioner kunne vært brukt på barn og eldre i stedet for på en plan flertallet vil forkaste.

Du kan også snakke med varaordfører Oddbjørn Bang (Sp). På et folkemøte i korpshuset 6.mars sa Bang at han ønsker å satse på ny bane 3 i Orklahallen. Bang ledet dessuten Visjonsutvalget, som prioriterte bane 3 i parken.

Men dette er selvsagt mindre forpliktende enn Orkdalslistas valgprogram.

Hallsaken utvikler seg nå til en klassisk grendestrid, der alle mobiliserer mot Orkanger. Da er det verdt å merke seg at Orkdalslista har stor oppslutning på Orkanger. Det gjør et eventuelt svik mot eget program enda alvorligere. Lista har trolig fått mange stemmer på Orkanger fordi den var tydelig i hallsaken under valgkampen.

Den avgjørende feilen skjedde da flertallet - inkludert Orkdalslista - sa nei til å utrede framtidas løsning: En ny skole i tilknytning til hallen, parken, Gammelosen og industrimiljøet.

Dermed settes parken under press fra Follo samtidig som vi får en B-skole på grunn av fylkets pengemangel. En tap tap-situasjon.

Snakk med politikerne - på en saklig måte. Og få dem eventuelt til  å lese sportsdelen i Adressa lørdag, side 6. Steinkjer har skjønt det.

                                                          Hans Kringstad

 

 

 

Publisert 13.12.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse