Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Fem får delta i haste-konkurranse

Rauhmr__1_.jpg

Orkdal kommune vil be fem utvalgte arkitektfirma tegne en skisse av framtidas bykjerne (jordene på bildet) innen 20.juni. Vinneren skal få tilbud om å utarbeide reguleringsplan for Rømme Øvre. Formannskapet får dette som hastesak onsdag.

Rådmannen foreslår at disse fem arkitektfirmaene får 50 000 kr hver for å lage et forslag til bygninger og veger på Rømme Øvre:

* Nilssen og Opøyen (nytt navn ON).
* Hus arkitekter.
* Solem arkitektur.
* Arkiplan.
* pk arkitekter.

Sistnevnte firma er allerede inne i området gjennom skissene arkitekt Per Knudsen har laget for grunneier Eivind Sæther på vestsida av Orkdalsveien (bilde nederst).

Hastesak
Rådmannen ønsker plutselig stor framdrift - trolig etter politisk påtrykk - og foreslår at politikerne gir arkitektene frist på en drøy måned.

Ifølge forslaget skal juryen bestå av grunneier Eivind Sæther og tre medemmer fra kommunens prosjektgruppe som er nedsatt av rådmannen.

Det er litt vanskelig å se i saksframlegget hva arkitektene konkret skal lage - les det selv her. Men kort sagt ser det ut til å være:

* Skisser til inspirasjon for kommunen og mulige utbyggere.

* Forslag til bygningstyper, vegføring og plassering av grøntområder som kan innarbeides i en forpliktende reguleringsplan senere.

Orkdal 2040
Rådmannen lister opp følgende mangslungne kriterier for forslagene/skissene:

* Det skal tas hensyn til ideene bak Orkdal 2040 mht.
- prioritering av gang-og sykkelveger.
- regler for parkering, prioritering av kollektivtrafikk.
- prioritering av grøntområder.
- kreativ bruk av fjernvarme.

(For parkering er det allerede bestemt at den skal skje under bakken i dette området. Kreativ bruk av fjernvarme handler om avansert teknologi.)

Andre stikkord:
- seniorboliger, store og små leligheter.
- utsmykning og estetikk.

Kanskje viktigst:
* Bidrag til sammenheng i sentrum ved god løsning for bolig og næring.

Det siste har forlengst blitt et politisk tema; hvor stor del av sentrum skal være et rent boligblokk-område? Hvor stor andel boliger kan man tillate før vi IKKE har et levende sentrum som skissert i Orkdal 2040, men et boligområde a la Rømme Amfi?

Analysen i en interkommunal arealplan antyder 300 boenheter på Rømme Øvre. Da lå det inne næring i første etasje i hele området. Nå har det politiske flertallet åpnet for boligblokker på betydelige deler av jordene "for å få noe til å skje".

Byggehøyder, tetthet og plassering av næringsarealer er ikke konkretisert som tema i konkurransen, men er avgjørende i en reguleringsplan. Spørsmålet om helt eller delvis offentlige bygg er heller ikke tema så langt.

(Det politiske flertallet vil ikke satse på nytt kulturhus kombinert med bolig/hotell/annen næring.)

Orkdal kommunes utfordring er å få noen til å investere i bygg med næring i første etasje på Rømme Øvre samtidig som det er frislipp på kjøpesentrene - og samtidig som Rømme Øvre naturlig nok har strenge, men fordyrende krav til parkering under bakken.

pk arkitekter samarbeider allerede med grunneier og foreslått jurymedelem Eivind Sæther. I saksframlegget er det presisert at vinneren av konkurransen må samarbeide med pk arkitekter om forslag til en helhetlig plan for området. pk arkitekter er altså en av deltakerne.

Hans Kringstad

PS: Her er en skisse private initiativtakere fikk pk arkitekter til å lage under Orkdal 2040. Siden har Orkdal kommune blitt med i arbeidet for å lage ideer til utnytting av "indrefileten". Orkdalsveien ligger til høyre på tegninga:

P6080004_1.JPG

 

Publisert 06.05.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jarle 08.05.2012 20:27
Ailt e latterliggjort fra før av. No haindle de om å redd stompan. De bli vanskeli nok.

Gunnar Sæther 08.05.2012 10:16
Bli itj det her å latterligjør hele Orkdal 2040 prosjektet, og all milionan som rann ut i havet?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse