Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

FAU ved barneskolen ønsker å overta Orkanger U-skole

08032009188_2.jpg

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ønsker ikke ny utbygging ved Orkanger barneskole, men heller at barneskolen utvider ved å ta over lokalene til ungdomsskolen. FAU har satt saken på dagsorden fordi skolen snart er sprengt.

Veien videre for skolene på Orkanger var tema på siste møte i FAU. Foreldrene på Orkanger vil nå ta saken opp i det kommunale foreldreutvalget.

FAU ønsker deretter å engasjere politikerne i en sak som vil få veldig stor betydning på Orkanger, og trolig i nabokretsene. Derfor vil man også involvere Evjen og Gjølme kretser.

Både Evjen og Gjølme sender som kjent ungdomsskoleelevene sine til Orkanger.

Hvis FAU ved barneskolen får ønsket sitt oppfylt, må Orkdal kommune bygge ny ungdomsskole. I så fall får vi en viktig debatt om lokalisering.

Utbygging ved Idrettsparken/Orklahallen har vært tatt opp politisk tidligere. Andre muligheter er feks utbygging ved dagens skoleområde, men der er det trangt. ST-kvartalet er også en mulighet.

Bak OTI er det satt av ei tomt til offentlig formål.

På Orkanger har man kommet i en situasjon der det er ganske liten plass over alt, unntatt på Rømme Øvre. Der skal imidlertid framtidas bykjerne komme, og det er muligens ikke forenlig med skole.

Orkdal skal vokse. Orkanger skal fortettes. Derfor er det et spørsmål om tid før barneskolen må utvide.

Gymsalen pusses for øvrig fortsatt opp pga fuktskader. Elevene får utegym resten av året. Det blir nå vannbåren varme i golvet på salen.

Hovedbygget på barneskolen sto ferdig like før krigen. Betongbygget er lite fleksibelt. I kuldeperioder er oppvarminga krevende.

Skolens rektor har fått i oppdrag å utrede servering av skolemåltid til elevene. Kostnadsmessig er det greit, men lokalene gjør det vanskelig. Skolen mangler kantine, og har et lite tidsmessig kjøkken.

Også ungdomsskolen var planlagt med kantine. Denne ble tatt ut av planene for å spare penger. Nå skal gymsalen på u-skolen frigis til andre formål fordi elevene på u-skolen får gym i Orklahallen.

Et forslag om felles ungdomsskole på Follo ble forkastet for få år siden. Den store utbygginga på Grøtte gjør trolig Follo-planen enda mindre aktuell.

Orkdal kommune kan avlaste de sprengte kretsene Orkanger og Evjen ved å sende elever til Grøtte, der det er god plass. Men flytting av skolegrenser er politisk kontroversielt.

 

 

Publisert 30.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 02.05.2012 22:29
Du verden for en flott kombinasjon av skole og kulturhus dette kunne ha blitt.

janne 01.05.2012 11:43
Mange gode muligheter og steder på Orkanger for en ev ny ungd skole. Eks bygg i høyden på dagens skole, mellom Oti og gammelbrua, mellom idrettsparken og industriområdet, i bakkant på Sæther Røhmehadde blitt perfekt. Å flytte aktivitet ut av Orkanger er galskap. Orkdal kommunes sentrum er rasert og ødelagt nok fra før av.

eva 01.05.2012 10:05
Har ikke tro på en stor monsterskole.Tror det vil bli et mye hardere og uoversiktelig miljø med å samle alle 8-10 klassingene oppå Grøtte.Synes forøvrig at ideen om at barneskolen kan overta ungdomskolen høres kjempebra ut.Hvor ny ungdomskole for elever fra Gjølme ,Evjen og Orkanger bør ligge blir en interessant diskusjon.En må for all ta høyde for innbyggervekst og bygge en stor nok skole,vi bor tross alt ikke i en fraflyttingskommune.

Agnete Togstad 30.04.2012 22:50
Jeg vokste opp på en ungdomsskole plassert med en idrettspark på ene siden, fullverdig svømmehall i tilknytning til idrettshall (som også ble brukt til skolegym) på den andre siden. Kunne gjerne tenkt meg at min datter fikk det samme. Og joda...Det var kjøpesenter rett over veien også.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse