Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Formannskapet: 6-5 for høyspent i Ulvåsmarka

Bilde0245_1.jpg

Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og KrF sier ja til ny kraftlinje i Ulvåsmarka. De fire partiene avviser rådmannens forslag om bedre utredning av hensyn til miljø og friluftsliv. Dermed ble det 6-5 for å godta en ny trasé i turterrenget.
Saken kommer opp i kommunestyret neste uke.

Ap, Småbylista og Venstre dannet et mindretall på fem i formannskapet. De støtter rådmannen, som mener søknaden er mangelfull og delvis misvisende.

Alle partier ønsker å få høyspenten til Elkem bort fra boligområdene, noe som også frigir nye tomtearealer.

Debatten dreier seg om hvorvidt det traséalternativet Elkem søker om er akseptabelt og godt nok utredet.

Søknaden går til NVE. NVE gir konsesjon for flytting av høyspent. Elkem er formell søker, men selskapet Salvesen & Thams står bak og er reell søker. Salvesen & Thams vil flytte Elkems linje for å bygge ut boliger på Joplassen og i Perbakkan.

Orkdal kommune uttaler seg til NVE som høringsinstans. Alt tyder på at kommunestyret blir splittet i saken.

OIF har allerede avgitt en sterkt kritisk høringsuttalelse. Også Orkanger Vel uttrykker skepsis i en høringsuttalelse om den foreslåtte traséen i marka.

Mye av debatten dreier seg om det er mulig å justere en annen trasé som både tar hensyn til boliger og friluftsinteresser. Per Kirkaune i Salvesen & Thams har langt på vei avvist dette i ST, men søknaden sier lite om alternativer til den foreslåtte traséen.

25.april kommer saken opp i kommunestyret. Der kan det bli jevnt, selv om Orkdalslista og Sp skulle stemme i blokk. Kommunens høringsuttalelse kan veie tungt for NVE.

 

 

Publisert 18.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

markatraver 18.04.2012 22:55
Utrolig men sant. Det er nok de som aldri bruker marka som stemmer slik. Om høyspentlinjen blir flyttet litt lengre oppenfor der den ligger i dag vil ingen merke noe forskjell. I denne situasjonen bør samtlige politikere lytte til de som bruker marka og er engasjert i dette mer enn noen andre.

Anne Hestnes 19.04.2012 23:02
Synes det er godt å se at fornuften seirer! Høyspenten bør så langt unna bebyggelse som mulig. Helse kommer først!! -og for å svare til "markatraver" bruker vi marka vi som er for trase A også!! -forresten feigt å ikke signere med navn! Mvh Anne Hestnes

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse