Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny pir kan få promenade og fiskeplasser

havna__1_.jpg

Orkdal kommune vil utvide havneområdet rett nord for kloakkrenseanlegget ved Gammelosen. Orkdal Ap foreslår at prosjektet i så fall får et grøntområde med tursti helt ut i fjorden.

Det aktuelle området ligger på hitsiden av den gule båten på bildet. Her er det aktuelt å fylle opp et areal for å gi plass til en fôrfabrikk. Nå foreligger et innspill om promenade med fiskeplass og jordvoll mot industrien.

På siste møte i hovedutvalg forvaltning tok Marit Mjøen opp saken på vegne av Ap under Åpen post. Ifølge protokollen er bakgrunnen denne:

"Som et ledd i grønnstrukturplanen for Orkdal må turstien rundt Gammelosen utvides helt ut til den nye piren som blir til ved kaiutvidelsen."

Dette vil bidra til å opprettholde kontakten med sjøen for folk på tur, åpne for fugletitting og ikke minst for fisking fra land, heter det.

Forslaget harmonerer med kommunens målsetting angående miljø: Orkdal kommune tar klima-/miljøutfordringene på alvor og har miljøhensyn som bærende prinsipp.

Videre i innspillet fra Ap heter det at ør-området utenfor småbåthavna er vernet pga hekkende sjøfugl, og at det er viktig å gjøre slike områder synlige for folk.

Det bør bygges en jordvoll mellom havna og turstien slik det ellers er på vestsida av Gammelosen, ifølge forslaget.

Ap foreslår at tursti og jordvoll som skjerming innarbeides i en reguleringsplan for området.

Flere partier er opptatt av åpne Orkanger og friområdene mot sjøen. Varaordfører Oddbjørn Bang tok opp dette som et satsingsområde i Orkdal 2040-debatten i ST.

Her er en kartskisse som viser den planlagte utvidelsen av havneområdet rett utenfor Gammelosen (øverst på kartet).

kai2.jpg

 

Publisert 16.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

flertallsgruppen 17.04.2012 16:03
Det blir vel de samme som går mot dette flotte forslaget. Flertallsgruppen - nær sagt som vanlig.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse