Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til høyspent i marka og flatt tak på blokker

Fredriksbo2_1.jpg

To vedtak i hovedutvalg forvaltning onsdag:
* Nei til ny høyspent over turløypene i Ulvåsmarka (enstemmig).
* Nei til flatt tak på to planlagte boligblokker - bildet (6 mot 5).

Resultatet kan riktignok bli annerledes til slutt.

Kraftlinja først:

Salvesen & Thams (formelt Elkem) søker som kjent om å flytte høyspenten til Thamshavn vekk fra boligfelt i Joplassen mv. Ny trasé er foreslått i Ulvåsmarka. Søknaden påstår - overraskende - at linja ikke vil komme i konflikt med friluftsinteresser.

Orkdal kommune avgir høringsuttalelse til NVE (Vassdrags- og Energidirektoratet). NVE bestemmer (gir konsesjon).

Venstre foreslår at NVE i stedet må gi konsesjon til en annen trasé. Den vil gå nedenfor marka, men likevel utenom boligområdene - i til dels bratt terreng. Et enstemmig hovedutvalg støttet onsdag dette som kommunens uttalelse.

Forslaget bygger på en skissert trasé som søknaden IKKE foreslår fordi den vil bli så synlig fra nede i dalen. Politikerne vil likevel ha dette alternativet, men med endringer i begge ender.

Boligblokker bak Orkdalsveien 45/49:

BoSystem vil sette opp to blokker med 21 leiligheter i sentrum. Selskapet søker dispensasjon fra kravet om antall p-plasser og gesimshøyde.

Hovedutvalget vil ikke fravike kravet om antall p-plasser. Flertallet vil heller ikke imøtekomme søknaden om lavere gesimshøyde (topp vegg). Den er begrunnet bla. med at blokkene skal ha flatt tak og derfor kommer lavere enn foranliggende bebyggelse.

Flertallet mener blokkene bør ha samme tak som i resten av området - saltak  (skråtak). Flertallet består av 6 (4 fra Ap og 2 fra Orkdalslista). 

 

Publisert 11.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Dag Rune Ustad 12.04.2012 21:20
Registrerer også at noen er bekymret over den "visuelle opplevelsen av marka" da de i verste fall er nødt til å passere kraftlinja hele fem ganger i løpet av trimturen. En har vel inntrykk av at den visuelle opplevelsen begrenser seg til å gløtte på pulsklokka i ny og ne der de raser gjennom marka i panikkaldertrikot:-). Det er vel bedre da at hele Orkanger er nødt til å se kraftlinja twentyfourseven :-)

Dag Rune Ustad 12.04.2012 20:59
Ser at både rådmannen og politikerne var betenkt når det gjaldt konsekvensene for natur og friluftsliv, og at dette burde vært bedre utredet. Antar de har fått en slik utredning, og at de ikke har fattet et vedtak basert på synsing og følelser når det gjelder kraftlinja?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse