Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole: Dårlig både ute og inne

DSC_0015.jpg

Innendørs er det vannskader på gymsalen og mark i dusjen. Ute er lekeområdene får dårlige. Nå ønsker FAU ved Orkanger barneskole at Orkdal kommune gir alle skoler samme standard på uteområdene som ved nye Grøtte skole.

Uteområdet på småskolegården (bildet over) må oppgraderes, ifølge rektor (referat fra siste møte i Foreldrenes Arbeidsutvalg.)

Skolen har jobbet for å få råd til å kjøpe en klatrepyramide. Den koster 400 000 kroner. Det mangler fortsatt 150 000 selv om prosjektet får spillemidler.

FAU ber Kommunalt Foreldreutvalg, som dekker alle skoler, bidra til at standarden på Grøtte blir standard for uteområdene også på Orkanger og andre steder.

FAU på Orkanger barneskole mener politikerne må bevilge penger slik at alle skolene får like bra uteområder.

De bygningsmessige problemene på Orkanger vedvarer. Svømmehallen med dusj og garderober har vært lite tiltalende i mange år. Arbeidstilsynet har avdekket mulig fuktskade i taket ved gymsalen.

Gulvet i gymsalen blir nå skiftet pga vannskade. Arbeidet er omfattende. Rektor har varslet at det ikke er sikkert gymsalen kan tas i bruk til 17.mai.

Nå vil skolen og FAU også sette kapasitetsproblemene på dagsorden. Orkdal kommune ønsker fortetting og boligbygging i sentrum, men skolene er nesten sprengt.

Det politiske flerallet har så langt avvist å se på muligheter i ST-kvartalet, der lokaler står tomme. Planen er å bruke Orklahallen til kroppsøving for ungdomsskolen, og å ta gymsalen i bruk til andre formål.

Tanken var også å sende barneskolens elever til Orklahallen, men det har politikerne slått fra seg. Orkanger barneskole får beholde gymsalen som samlingssted.

Også skolekjøkkenet på barneskolen trenger mer penger. FAU ønsker ikke å bidra fordi det er snakk om forhold knyttet til drift, og dermed utelukkende et kommunalt ansvar.

FAU leter imidlertid etter støttespillere som kan være med og betale for et lekeapparat på den nedslitte småskolegården. Også her kan det oppstå en diskusjon om hva foreldre/private skal bidra med av utstyr til en offentlig skole.

Barneskolen mistet nylig ordninga med gratis frukt fordi kommunen må spare penger.

DSC_0017.jpg

 

Publisert 10.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

eva 10.04.2012 21:25
skulle bare mangle om ikke alle skolene skal ha samme standard,når Orkanger ungdomskole skulle bygges måtte de spare både på areal og planløsninger,ikke ble det kantine ,ikke amfi eller ikke nok areal.Så da første kull sjekket inn var skolen allerede for liten.På fannrem har de fått et amfi og bra er det .....men nå må resten av skolebarna får brukbare forhold både inne og ute.FAU har blitt spurdt av rektor ved orkanger barneskole om de kan arrangere en felles sommeravslutning for å samle inn penger til lekeapparater.Som da betyr at foreldrene ved orkanger barneskole må betale lekeapperatene selv....imotsetning til foreldre ved grøtte.Orkanger vel har muntelig blitt spurt om kan vere med å bidra for å skaffe leke apparater .Jobber i sentrum og ser flere ganger i uken barn som valfarter ned i hallen for gym og helt opp til kommunesenteret for å ha samling.Syns lærere og elever gjør en kjempejobb som tross av all elendigheten og sparingen holder ut.

Magnus Stadsnes 10.04.2012 18:27
Kanskje det blir privatskole i st bygget? Når staten betaler en sum pr elev og kommunene stikker av med store deler av summen før skolene får pengene, er det forståelig at det ikke finnes penger igjen. At kommunen stjeler penger fra skolekassen er ufint spør du meg. Dette skjer ikke ved privatskole, der går pengene til våres framtidige geni.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse