Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nybygg på Orkanger: Mangler 23 parkeringsplasser

Fredriksbo2_1.jpg

BoSystem vil bygge to blokker med 21 leiligheter bak Orkdalsveien 45/49 (Pøbben mm). Men rådmannen mener det må framskaffes 23 flere parkeringsplasser for å gi byggetillatelse. Utbygger har søkt dispensasjon fra kravet om antall p-plasser (ill 3de arkitektur).

BoSystem legger opp til delvis parkering på offentlig område. Rådmannen advarer mot å tillate dette. Det skyldes bla frykt for svekket trafikksikkerhet ved barneskolen.

Ansatte og foreldre bruker i dag parkering ved det gamle apoteket (advokat Aae). Det har bedret forholdene i Erik Aarviks gate, der skolebarn går. Forslaget vil føre til konkurranse om disse avlastende p-plassene, ifølge kommunen.

Reguleringsbestemmelsene krever 1,5 p-plass per boenhet på privat grunn. I tillegg kommer en p-plass per 50 kvm næringsareal.

For de planlagte og eksisterende byggene i kvartalet innebærer det 66 plasser fordelt på 35 boliger (inkludert 21 nye) og seks næringsenheter.

Søknaden omfatter utbygging av p-kjelleren til 32 plasser, samt 11 plasser på bakkeplan. Altså 43, ikke 66.

I tillegg påpeker rådmannen at det helt mangler parkering for ansatte og besøkende.

Parkering blir et stadig hetere tema når sentrum skal fortettes. Det politiske flertallet fravek nylig et krav om delvis p-hus på OTI mens arealknapphet i det ønskede sentrum krever kostbare løsninger.

Rådmannen fraråder også at åpne balkonger på den ene blokka får ligge helt inntil fortau pga risko for brøyteskader.

Rådmannen mener derimot det er greit å tillatte litt høyere gesimshøyde enn det reguleringsplanen krever. Blokkene får flatt tak og blir lavere enn foranliggende bebyggelse.

Søknadene om dispensasjon kommer til politisk behandling i hovedutvalg forvaltning onsdag.

Den ene blokka er planlagt langs Wilmannsveien, den andre langs Søster Signes veg.

Fredriksbo1_1_1.jpg 

 

Publisert 09.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse