Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny kraftlinje i Ulvåsmarka: Rådmannen er kritisk

Bilde0242_1.jpg

Hard dom: Søknaden er mangelfull, overflatisk og tildels misvisende om miljø, naturverdier og friluftsliv i Ulvåsmarka.
Det mener rådmannen i Orkdal når politikerne skal uttale seg om ny trasé for kraftlinje til Thamshavn. Rådmannen mener konsekvenser for miljø og friluftsliv må utredes bedre.

Bildet over viser en annen høyspent som allerede krysser marka (fra Skaun).

Elkem Thamshavn (på initiativ fra Salvesen & Thams) søker som kjent om å få flytte dagens høyspent fra Joplassen og inn på marka. Motivet er å frigjøre flere boligtomter. Sikkerhetsavstand mellom bolig og høyspent legger beslag på store arealer.

Salvesen og Thams har fått utredet forskjellige alternativer til ny trasé. I søknaden til NVE foreslår man ei linje som:
* Går opp fra dalen før Evjensbakkan.
* Passerer Rødkammen.
* Går langs turløypa mellom Raudåsen og Ulvåsen.
* Krysser skiløypa/turstien to ganger - og krysser Ulvåveien tre ganger.

I søknaden til NVE heter det at traséen IKKE berører friluftsinteresser. Dette er feil, og ble tema på et  medlemsmøte i OIF nylig.

Rådmannen i Orkdal har vurdert saken, og reagerer på samme måte i et saksframlegg for politikerne:

"Rådmannen er uenig(...) da tekniske inngrep av denne typen i mange sammenhenger vil redusere opplevelsesverdien for utøvelse av friluftsliv. (...) det bør legges spesiell vekt på at dette er et av kommunerns viktigste friluftsområder, og at det derfor bør gjennomføres bedre vurderinger."

Orkdal kommune skriver videre:

"Ledningstraséen vil krysse oppkjørte skiløyper samt krysse en rekke turstier, både merka og umerka."

I søknaden heter det at man vil treffe tiltak for at linja skal bli til minst mulig sjenanse. Rådmannen reagerer på at det ikke er beskrevet hvilke tiltak dette gjelder.

Orkla Landbruk betegner søknaden som "for overflatisk og mangelfull" i omtalen av mulige følger for naturmiljøet. Rådmannen er enig. Man peker blant annet på at traséen vil:

* Berøre Rødkammen, som er et viktig område for hønsefugl, spesielt storfugl.
* Komme nær en tiurleik.
* Passere et område der det er registrer en sjelden orkide, Kvitkurle, utrydningstruet.
* Kreve ei mast i Klempisberga der det skal hekke Fjellvåk.

Rådmannen er udelt positiv til at høyspentlinja flyttes vekk fra bebyggelsen. Dette kan sette fart i ny boligbygging på Joplassen, i Perbakken og andre steder nærmere Evjen. Saken gjelder altså valg av ny trasé og mangelfull utredning av skadevirkninger for natur og friluftsliv.

NVE har fullmakt til å gi tillatelse til flytting. Nå er søknaden om flytting på høring før den går til NVE.

Politikerne i Orkdal uttaler seg om søknaden onsdag (hovedutvalg forvaltning). Høringsfristen er 23.april.

OIF er blant dem som kommer til å uttale seg. Alle dokumenter finner du nederst på denne sida hos NVE (kart og søknad mm).

Her kan du lese rådmannens saksframlegg i sin helhet.

Under et bilde av dagens linje som krysser Salvesen og Thams´planlagte boligfelt Joplassen/Perbakkan.

Joplas2.jpg

 

Publisert 08.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Magnus Stadsnes 08.04.2012 21:26
Dette er et sammarbeidsprosjekt mellom Salvesen & Thams og Orkdal Kommune. Hvor kommunen ikke står som eier av området! Flytting av kraftlinje koster penger, hvordan kan dette da være lønnsomt? Husk geoteknisk rapport, hvis ikke havner det på sjøen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse