Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra 1-bygget: Ny kamp for kontorer ut av sentrum

Gr__n__r1.jpg

Enda en gang forsøker eierne av det svære Grønøra 1-bygget å få politikerne til å slippe inn virksomheter som skal være i sentrum. Nå foreligger søknad om endring av reguleringsplanen. Formål: Å gjøre industribygget til kontorbygg.

I den nye søknaden står det rett ut at tidligere endring av reguleringsplanen ikke har gitt flere leietakere: 

"Bakgrunnen for søknaden er at Grønøra 1 AS fortsatt har veldig store problemer med å få tak i leietakere for å få fylt opp de ledige lokalene i bygget."

Problemet er imidlertid at investorene har satt opp et to-etasjes forretningsbygg (tidligere Rema på Tiller) ute på et industriområde. Det har muligens skjedd i forvissning om at Orkdal kommune ville tillate handel og kontor i strid med planene, og dermed gjøre bygget til en lukrativ investering.

Tomta og bygget er billigere enn tilsvarende i sentrum. Grønøra 1 kan leie ut mye rimeligere enn forretningsbygg som ligger der de skal ligge.

Til en viss grad har politikerne gitt etter for påtrykk fra eierne (Comfort-butikk mm), Men i forbindelse med Orkdal 2040 ble regelverket strammet inn for å samle handel og kontor i sentrum. Grønøra 1-bygget har areal nok til å tømme store deler av handlegata.

Vanlig butikkvirksomhet slipper neppe inn mer. Kontor på Grønøra industriområde er bare tillatt i tilknytning til bedrifter som holder til der.

Denne bestemmelsen søker man nå om å fravike. Målet er å åpne for blant annet "regnskapskontor, revisor og ulike konsulentfirma", ifølge søknaden.

Dermed forsøker Grønøra 1 igjen å konkurrere med sentrum;  både feks Statens Hus, bygg i handelagata og eventuelt framtidige bygg på "indrefileten" Rømme Øvre.

Selskapet Rishaug Eiendom er største aksjonær i bygget. Rishaug Eiendom er en del av det slagkraftige Rishaug-konsernet i Trondheim.

En del lokale aksjonærer har også eierandeler. Som styremedlemmer er oppgitt Geir Mardahl (Mardahl Maskin), Jon Arne Skjellfjord og Trygve Dybdahl (ODV/Hami). Jarl Gjønnes (Orkel) er vara, ifølge nettstedet purehelp.no.

Det har pågått en tautrekking om innholdet i bygget i flere år. Politikerne er utstatt for stadige framstøt fra eierne. På siste møte i hovedutvalg forvaltning antydet leder Rasmus Skålholt (Sp) en oppmyking fordi så mange ser ut til å ønske seg til bygget.

Da vurderte Helfo (kontor)å flytte fra Statens Hus til Grønøra. Men et ønske om å flytte kan ganske enkelt skyldes lavere husleie på industriområdet enn i sentrum - ikke et udekket behov for kontorlokaler.

I de overordnede planene har politikerne i Orkdal vedtatt å styrke sentrum, hindre lekkasje til Grønøra og stoppe utvatning av Grønøra som industriområde.

Hans Kringstad 

Publisert 04.04.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse