Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket: Vil stoppe riving av uthuset i Solbugården

solbu1.jpg

Eierne vil rive uthuset i Solbugården og sette opp et like stort bygg med to boliger på samme sted. Sør-Trøndelag fylkeskommune har nå varslet at man vil nekte riving slik planene foreligger. Begrunnelsen er at uthusene på Orkanger er utrydingstruet.

Fylkeskommunen har faglig ansvar for å vurdere vernesaker. I et brev til eier Otto Falkenberg jr heter det at Solbugården ligger i et område regulert til spesialområde bevaring.

Her gjelder et generelt rivingsforbud. Det omfatter hele gamle Orkanger (blant annet Ner-Øra).

Orkdal kommune innskjerpet selv vernepraksis som ett av ytterst få resultater av Orkdal 2040. Nå får politikerne vedtaket i retur i form av vanskelige søknader om riving.

Første sak er allerede berhandlet: Eier ønsket å erstatte et uthus fra ca 1900 i Elvegata med garasje. Det ble enstemmig avslag i hovedutvalg forvaltning.

Solbugården er muligens mer innfløkt. Dette uthuset er ikke like gammelt (1930-årene). Dessuten er det søkt om å erstatte med boliger.

Dermed står to hensyn opp mot hverandre: Vern eller fortetting. Orkdal har som mål å fortette boligbebyggelsen i sentrum.

Sør-Trøndelag fylkeskommune er prinsipielt skeptisk til riving, og mener i tillegg at den foreslåtte tomannsboligen avviker for mye utseendemessig fra uthuset.

Fylket anbefaler at uthuset brukes til boder og garasjer - men åpner for et kompromiss: Å bevare råbygget i stedet for å rive alt, og innrede til boliger.

Her kan du lese fylkeskommmunens vurdering.

Orkdal kommune har nå godkjent de første lelighetene i Solbugården.


 

Publisert 31.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse