Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Mer trafikk: Geitastrandvegen skal få fortau

omsorgsboliger_1_1.jpg

De nye boligene i Moan får adkomst både via OTI/Grønøra og Geitastrandvegen. Men det må bygges fortau i Geitastrandvegen først, vedtok kommunestyret onsdag. Gjennomkjøring tillates ikke.

Kartet viser området der det skal bygges 20 boenheter - hvorav fem omsorgsboliger. En ny veg skal komme rundt OTI øverst på bildet.

Rådmannen har gått inn for at de fleste nye boligene skal ha atkomst fra denne vegen - men at det også skal være atkomst til en del boliger via Geitastrandvegen.

I Moan har innbyggerne protestert mot mer trafikk i Geitastrandvegen. Argumentene er at vegen er smal, at barn leker der og at området  mangler lekeplass.

I hovedutvalg forvaltning spriket politikernes syn i alle retninger; fra full gjennomkjøring (Orkdalslista) til ingen atkomst via Geitastrandvegen (Høyre).

Nå endte saken med at Geitastrandvegen får litt mer trafikk, men ikke før det er bygd fortau. Per Kirkaune (Orkdalslista) fremmet forslaget. Inntil da må all trafikk gå rundt OTI.

Bygging av fortau i Geitastrandvegen kan trolig ta tid. Vegen er smal og kommunen må erverve grunn i hagene til folk.

 

Publisert 29.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse