Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Høyspent langs skiløypene ved Ulvåsen

_Untitled_001_1_1.jpg

Den foreslåtte traséen for kraftlinje til Thamshavn vil følge deler av skiløypene ved Ulvåsen og krysse Ulvåsveien tre ganger. OIFs medlemmer vil få anlednjing til å drøfte planene til Salvesen & Thams etter OIFs årsmøte onsdag kveld. Forslaget ligger ute på høring.

Kartet viser viser den foreslåtte traséen for kraftlinja med rødt. Den stiplede linja markerer turvegen mellom Ulvåsen og Raudåsen.

Ulvåsveien er den grå streken som snirkler seg oppover midt på kartet.

De viktigste dokumentene i saken finner du på NVEs hjemmeside. Se spesielt pdf-en "Søknad" nederst på sida.

I søknaden heter det at kraftlinja ikke vil ha noen innvirkning på friluftsinteresser i området. Dette blir nå tema i OIF, som legger til rette for friluftsliv langs den foreslåtte traséen både sommer og vinter.

Elkem er formell søker, men flyttinga skjer etter initiativ fra Salvesen & Thams som skal bygge ut et boligfelt med 76 boenheter i Joplassen/Perbakkan.

OIF har så langt ikke uttalt seg om saken. Orkanger Vel har støttet flytting vekk fra boligområdene uten å ta stilling til ny trasé.

I søknaden heter det at det foreslåtte alternativet vil gjøre kraftlinja langt mindre synlig enn i dag, og at det er bedre enn de andre alternativene.

Det er lagt opp til at linja ikke skal krysse parkeringsplasser, og at man vil gjøre tiltak for at den skal bli minst mulig til sjenanse. Kartet har imidlertid vakt bekymring.

Det er anslått at en flytting av traséen vil frigjøre tomter til ca 25 boliger i Rømmesbakkan på kommunal grunn i tillegg til det nye boligfeltet. Det er også planlagt et framtidig felt med ca 80 boenheter ved Lysthusflata.

Flytting av linja vil koste ca 5,9 millioner kroner. Salvesen & Thams foreslår at Orkdal kommune betaler 4,5 millioner kroner av dette, siden kommunen får frigitt tomtearealer.

Jordkabel vil koste det dobbelte. Elkem Thamshavn ønsker ikke jordkabel fordi det øker risikoen for langvarige brudd i kraftforsyninga.

 

Publisert 27.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell Ivar Gumdal 29.03.2012 00:10
Hvorfor lage ett problem om dette !Æ tru no itj noen tar skade av noen turer under noen kraft linjer !

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse