Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger venter fortsatt på busskur

busstopp_1.jpg

Slik ser det ut ved den mest brukte holdeplassen på Orkanger. Hver dag i all slags vær venter folk på bussen uten ly av noe slag. Busstoppen ved Hov betjener hele Nerøra og nordre del av bakkan. Ifølge kommunens planer skulle det komme busskur her i 2011.

Trolig er det bare skysstasjonen som har flere påstigende passasjerer. Det skyldes at Hov er siste stopp før Timeekspressen svinger ut på E39.

Orkdal kommunes klima- og energiplan lister opp en rekke tiltak for å redusere bilbruken. Ett av disse er:

* "Sette opp busskur ved alle sentrale holdeplasser." Tidsplan: 2011.

Et annet tiltak:
* Flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt (2010).
Hvis Hov (siste stopp) er et knutepunkt går det feil vei. ODV har sperret av p-plassen ved Norpark, og Prix deler ut gule advarsler til pendlere som parkerer ved butikken.

Andre tiltak:
* Arbeide for at alle Nettbuss ruter følger trasé gjennom hele Orkanger (ikke svinge av ved gamle Hell Bil). Det kan skje fra 2014, avhengig av AtBs krav ved nytt anbud for bussrutene.

* Sykkelplan for Orkanger med flere sykkelparkeringsplasser (2009).

 * Sykler i småbyen - prøveprosjekt. (Oppført for 2011 med spørsmålstegn).

* Kurs i økokjøring til kommunens ansatte og innbyggere (2010).

* Brosjyre til ansatte og innbyggere om tomgangskjøring og kompiskjøring (2011).

Planen er konkret med en rekke tiltak, men slett ikke alle forslagene er gjennomført. Du kan lese hele planen her.

Kommunens miljøutvalg ledet arbeidet med klima- og energiplanen. Nå er utvalget nedlagt og oppgavene overført til et hovedutvalg.

 

Publisert 17.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse