Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

20 nye boliger: Full splittelse om veger i Moan

OTI_Spplaten.jpg

I stedet for bare fem omsorgsboliger (tidligere kalt rusboliger) får Moan trolig 20 boenheter. De fem omsorgsboligene inngår i de 20. Politisk er det full strid om hvor biler skal kjøre: Via Geitastrandvegen - eller utelukkende om en ny veg rundt baksida av OTI (bildet).

Hovedutvalg forvaltning behandlet en ny plan for området onsdag: 20 boenheter i stedet for fem.

Nå står striden primært om atkomst.

Rådmannen:
Foreslår atkomst både via Geitastrandvegen og via en ny veg rundt OTI. De fleste boligene bør få atkomst via OTI. Det må ikke være gjennomkjøring.

Per Kirkaune (Orkdalslista):
Foreslår å fjerne forbudet mot gjennomkjøring. Atkomst begge veier, og mulighet til å kjøre gjennom området.

Marie Richter (Høyre):
Foreslår atkomst kun via OTI, for å unngå mer trafikk etter Geitastrandvegen. Dette er i tråd med protester fra bla. Moan Vel. Moan Vel peker på at Geitastrandvegen er ei boliggate uten fortau, og at barn leker der.

Avstemning, ifølge kommunens protokoll:
Rådmannen - ikke gjennomkjøring:
Ap 4, Orkdalslista 1, Høyre 1.

Kirkaune - mulig med gjennomkjøring:
Orkdalslista 3, Sp1, Venstre 1.

Rådmannens foslag vedtatt med 6 mot 5.

Marie Richters tilleggsforslag med atkomst for bil bare via OTI:
Ap2, Sp1, Høyre1. Fikk bare fire stemmer og falt.

Saken skal behandles videre i det politiske systemet. Her er et kart som viser planen (mer tekst under):

Endelig_Heim_Moan_1.jpg

Saken har versert i flere år, blant annet pga protester mot at kommunen samler såkalte rusboliger innenfor et lite område. Orkdal kommune har fra før av boligbrakker i området.

I kommunens egen analyse heter det at risikoen for krimnalitet kan øke.

Den nye planen legger opp til at omsorgsboligene i prosjektet "Endelig Heim" blir integrert sammen med leiligheter som selges på det åpne markedet.

Først og fremst gjelder striden nå spørsmålet om hvor trafikken skal gå.

Det er for øvrig planlagt en tursti fra Idrettsparken og Tverradkomsten, forbi OTI, gjennom området og ned til elva.

Uten gjennomkjøring vil denne stien slippe kryssende biltrafikk.

 

Publisert 15.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pål A 15.03.2012 18:27
Markering mot kommunens planer om gjennomkjøring i Moan, fredag kl 17.00 i svingen ved julegranplassen. Møt opp og bli med på fellesbilde!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse