Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Sponplaten" kan få hybelhus for gjestearbeidere

grønøra3_1.jpg

Eierne av Grønøra Næringspark (gamle "Sponplaten") starter arbeid med ny reguleringsplan. Der vil det komme forslag om å tillate hybelhus for gjestearbeidere. Rådmannen er positiv til initiativet.

Området måler hele 50 dekar. Det frister en anonym tilværelse ytterst i Moan med atkomst via Grønøra. Men trass i anonymiteten omfatter næringsparken en rekke bygninger med et stort spenn av aktivitet.

En ny reguleringsplan vil gi klare rammer for hva slags virksomhet som kan tillates på området. Konkret ønsker altså eierne å få godkjent hybelhyhus for gjestearbeidere.

Rådmannen er positiv til ønsket om en slik avklaring. I saksframlegget for politikerne heter det at området egner seg bra for overnatting: Det er ikke utsatt for mye støy, og det er kort avstand til serviceinstanser, friluftsområder og offentlig kommunikasjon.

Skal bo på Havna:
Det politiske flertallet har imidlertid laget trøbbel for god plassering av overnatting for gjestearbeidere. Hovedutvalg forvaltning tillot nylig hybelhus på havna, inne på den tyngste delen av industriområdet - i strid med reguleringsplanen. Drøyt 20 utleid av Adecco til Reinertsen skal bo på havna.

Det skjedde trass i rådmannens advarsler nettopp pga støy og avstand til handel mv. Men Orkdalslista, Sp & co ville ikke vente for å finne ei mer egnet tomt. Man sa ja til den billigste løsningen for Adecco/Reinertsen i all hast.

I kontorbygget ved næringsparken (under) har det blant annet vært handelsskole tidligere. Her, som ellers på Grønøra, er salgsvirksomhet med mye publikumsbesøk forbudt (på papiret), og det er forbudt med kontor som ikke er tilknyttet annen næring på området (på papiret).

Endelig Heim:
Nå ligger det for øvrig an til at det kommer 20 boliger like ved "Sponplaten". De fem planlagte rusboligene i prosjektet Endelig Heim skal integreres i et vanlig boligområde. Dette området får atkomst både via Geitastrandvegen og via OTI - men uten gjennomkjøring, ifølge rådmannens forslag.

grønøra4_1.jpg 

 

Publisert 10.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Sognli 11.03.2012 00:39
Da saken om hybelhus på industriområdet var i hovedutvalg forvalting. Så informerte rådmann hovedutvalget om disse gode planene. Men likavel så valgte de borgelie å gå gå for hybelhus på industriområde. Et vedtak som rådmann fraråde på det sterkeste i møte.

Magnus Stadsnes 10.03.2012 22:40
Dette er rådmannen positiv til, men en generasjonsbolig på Thamshavn er helt uaktuelt. Der har det bodd folk før krigen, men etter en brann skulle ingen få bo der igjen. For orkdal kommune omregulerte området til næring uten at grunneier ble vaslet. Etter en lang kamp fikk jeg det gjennom, men fikk en begrensning på boareal. Helt utrolig hvor mye makt de har som styrer i Orkdal. Hvor går grensen!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse