Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil rive uthuset i Solbugården og bygge bolig

solbu2.jpg

De nye eierne vil rive uthuset i Solbugården og bygge tomannsbolig i stedet. Saken kommer snart til politisk behandling. Allerede neste uke avgjør politikerne skjebnen til et uthus i Elvegata. Rådmannen ber dem forby riving. 

Begrunnelsen er at uthusene på gamle Orkanger er utrydningstruet. De tilhører et historisk miljø som svekkes dersom flere uthus forsvinner, ifølge kommunens planer.

Eieren i Elvegata har ikke bruk for uthuset og ønsker å sette opp en garasje i stedet.

Gjennom kommunedelplanen for Orkanger, Gjølme og Fannrem - bedre kjent som Orkdal 2040 - bestemte Orkdal kommune at bygningsmiljøet på Nerøra i større grad må tas vare på.

Nerøra danner et verneområde som har status som "hensynssone kulturmiljø" i planen. Fylkesantikvaren sammenligner den gamle trehusbebyggelsen på Nerøra med Bakklandet i Trondheim.

I Elvegata-saken skriver rådmannen til politikerne at uthuset er oppført like etter 1900.

Det er "eksempel på en bygningstype som har vært svært vanlig på gamle Orkanger og Nerøra og som enkeltobjekt er det typisk tradisjonelt i plassering, utforming og detaljering(...) Uthuset synes å være del av en bevaringsverdig bebyggelse på Orkanger som ifølge Byggeskikkveilederen er utrydningstruet."

Det ruvende uthuset ved et signalbygg som Solbugården er også ønsket fjernet. Eieren har sendt nabovarsel med tegninger av en tomannsbolig i stedet for uthuset.

Dette er det mye mindre uthuset fra ca 1900 i Elvegata:

hus7.jpg 

 

Publisert 08.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 10.03.2012 22:32
Å være eiere av verneverdig bygningsmasse forplikter, derfor finnes det offentlige tilskuddsordninger for å ta vare på disse bygningene. Kan så være at de ikke dekker utgiftene fullt ut, men har du kjøpt et slikt bygg så har du det.

Magnus Stadsnes 09.03.2012 20:47
Det og eie noe i dagens samfunn er bortkastet, du får ikke.bestemme over dine eiendeler. Hvis kommunen og politikerne vil bevare kan de kjøpe prakten og sette det opp i sin egen hage. Synes dette går litt over styr med maktsyke mennesker i en kommunal stilling. Husk at jobben dere skal gjøre er FOR Orkdals innbyggere og ikke imot.

Nei 09.03.2012 17:26
Dette bør de ikke få lov til, noen minner må være igjen. Vi kan da ikke gi de lov til å slette all historie.

Per Post 08.03.2012 21:47
Riv og få opp flere boenheter så kommunen får inn mer penger. Med flere boliger følger det med seg flere barn/ ungdommer. Da må skolen utvide og det vil bli et problem. For det har ikke kommunen penger til?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse