Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rive eller bevare? Kulturskatt i fare på Orkanger

hus7.jpg

Uthuset på bildet representerer en utrydningstruet bygningstype på Nerøra. Det fastslår Orkdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Eieren har søkt om å få rive for å bygge garasje. Fylkeskommunen mener kommunen heretter må si nei til alle slike søknader fordi en kulturskatt er i ferd med å gå tapt på Orkanger. (Flere bilder lenger ned).

Litt ironisk er det Orkdal 2040 fylkeskommunen peker på for å begrunne en streng vernelinje. Kommunedelplanen (2040) tar opp det bevaringsverdige trehusmiljøet generelt og uthusene spesielt.

En byggeskikkveileder for folk som eier gamle hus er ett av få spor etter planen for framtidas sentrum.

Uthuset på bildet over ligger i Elvegata. Eieren har opptrådt korrekt og søkt om lov  til å rive. Det blir neppe tillatt. Mange lignende uthus er revet, ombygd til garasjer eller de har klappet sammen under tidens tann. Nå skal kulturminnene tas vare på.

"Riving av eldre uthus vil svekke det historiske bygningsmiljøet (...) Kommunedelplanen fra 2010 innevarsler en mer konsekvent bevaringspraksis for hele Nerøra", skriver fylkeskommunen - som kan gripe inn om kommunen vil si ja til riving.

Om det aktuelle uthuset heter det blant annet:

"Uthuset har verneverdi som del av et kulturmiljø, som eksempel på en bygningstype som har vært svært vanlig i gamle Orkanger."

Huset har typisk tradisjonell plassering, utforming og detaljering, tradisjonelle dører/porter og minst ett eldre vindu.

Nedenfor ser du andre eksempler på utrydningstruede Nerøra-uthus, som riktignok er til hodebry for en del eiere:

hus3.jpg

En liten perle i Fjordgata.

hus4.jpg

Og dette står hos naboen tvers over gata.

hus5.jpg

Muligens uthuset over alle uthus på Nerøra - hos Paul Albert Viggen.

hus11.jpg

Et eksemplar i Nygata. Her er det fortsatt flere tradisjonelle uthus igjen.

hus9.jpg

Og her er dilemmaet representert med det svære uthuset i bakgården til den tidligere Skipshandelen: Nytteverdien er liten i dag, og det er dyrt for eierne å holde kulturskattene i stand.

Bakgårdene med uthus på Nerøra er verdt en sightseeing. Vernemyndighetene ser på Nerøra som like verdifull som Bakklandet i Trondheim.

Det har Orkdal kommune ikke tatt konsekvensen av. Ikke så mye som et lite skilt forteller at du entrer et enestående trehusmiljø. (Orkanger Vel har riktignok satt opp en plakett på forfatteren Johan Bojers fødested i Kåresgata).

Nerøra kunne ha vært brukt til å profilere Orkdal kommune.

Hans Kringstad

 

Publisert 21.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse