Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosen kan få fôrfabrikk som nabo

kai1.jpg

Norgesfôrs planlagte fabrikk for kyllingfôr kommer trolig nær Gammelosen - rett nord for kloakkrenseanlegget. Det er aktuelt å fylle opp 15 dekar i sjøen utenfor brua i Gammelosen (øverst til venstre i kartet over Grønøra).

Trodheimsfjorden Interkommunale Havn redegjorde for planene i formannskapet 1.februar. De er kort omtalt i ST. Det pågår diskusjoner mellom Orkdal kommune og havna, der kommunen er medeier.

Utbygginga innebærer en mindre utvidelse av industriområdet i retning Orkanger og Gammelosen. Den innerste delen av fjorden blir litt smalere.

Det er foreløpig ikke informert om fabrikken kan få miljømessige følger i form av støy eller lukt. Men silhuetten mot fjorden (til venstre i bildet under) vil trolig endre seg litt, og trafikken vil øke.

fjord2_1.jpg

På samme møte illustrerte havna hvor mye plass som trengs dersom Orkanger skal bli ei hovedhavn i Midt-Norge, slik Orkdal kommune ønsker. Det vil kreve ei gigantisk oppfylling utover fjorden mot Råbygda. Det ser du nederst til venstre på kartet.

Mesteparten av plassen vil gå med til lagring av containere.

Styret i Orkanger Vel har vært bekymret for økende tungtrafikk på Havneveien. Velforeninga skrev tidlig i høst brev til Orkdal kommune med spørsmål om miljømessige konsekvenser ved ei storstilt havneutbygging.

Styret ba om trafikktellinger for å kartlegge tungtrafikken i dag og for å få kunnskap om eventuell trafikkvekst.

Orkdal kommune svarte i et brev at det ikke er behov for trafikktellinger nå.

Det er uavklart om framtidig tungtrafikk skal gå etter Havneveien eller via alle rundkjøringene på Bårdshaug.

Varaordfører Oddbjørn Bang i Senterpartiet har tatt til orde i ST for å åpne Orkanger mot fjorden. Men det ser i stedet ut til at Havneveien blir en stadig høyere barriere mot fjorden på grunn av trafikk til og fra industriområdet.

Orkanger Vel har også forsøkt forgjeves i fem år å få lys ved gangfelt i Havneveien. Kostnad for et lyspunkt på den mest utsatte overgangen er anslått til 25 000 kroner.

Første skriftlige henvendelse gikk 29. januar 2007.

 

Publisert 14.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse