Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI: Avlyser utbygging om de må bygge p-hus

oti1.jpg

OTI-eierne tvinger trolig kommunen i kne:
Selskapet bygger ikke ut varehuset dersom Orkdal kommune står fast på kravet om parkeringshus. Nå foreslår rådmannen å droppe kravet. Men på Rømme Øvre og i handlegata må alle bygge p-hus eller p-kjeller. OTIs omkamp om p-hus kommer til politisk behandling onsdag - en ny prøvesak for sentrum og Orkdal 2040.

OTI-kravet setter kommunens sentrumspolitikk i et interessant perspektiv:

* Rømme Øvre (Sæther/Rømme) skal være framtidas bykjerne. Her er det krav om p-hus eller p-kjeller for å utnytte arealene. Ingen har hittil sett det lønnsomt å bygge. Kommunen vil derfor tillate mer bolig enn forretning. Rådmannen forklarer problemet i ”indrefileten” bla. med at OTI og Amfi skal bygge ut i stor skala.

Samtidig:
* OTI presser Orkdal kommune. Eierne (Storebrand) vil ikke bygge ut hvis kommunen står fast på krav om p-hus. Dette kravet er vedtatt politisk. Nå foreslår rådmannen at politikerne snur.
Begrunnelse:
Ellers bygger ikke OTI ut. Det må de få gjøre.

Av en eller annen grunn sørget Orkdal 2040 for å gi OTI og Amfi fordeler framfor det planlagte sentrum. I ”sentrum” er det krav om dyre parkeringsløsninger - et betydelig økonomisk handikap.

Ved OTI og Amfi KAN det kreves p-hus eller p-kjeller. Det gjorde politikerene etter litt fram og tilbake.

OTI-sentret er i dag ca 12 000 kvm.
OTI skal først bygge ut 10 000 kvm.
OTI har en plan om å bygge ut ytterligere 8 000 kvm i et trinn 2.

Første byggetrinn tilsvarer ca 100 små nisjebutikker.

Det er antydet en pris på ca 200 millioner kroner. Nå har OTI-eierne kranglet med Orkdal kommune i flere måneder fordi sentret ikke vil betale for gang- og sykkelveg til ca 5 millioner kroner. Dette er en såkalt rekkefølgebestemmelse som Orkdal kommune har vedtatt at utbygger skal bære.

Det er også vedtatt at en del av de nye p-plassene skal være i p-hus (knapt 100 stykker, pris 20-25 millioner).

OTI-sentret har nå gitt Orkdal kommune et ultimatum i tre alternativer:
1. Hvis kommunen opprettholder kravet om betaling av både p-hus og gang- og sykkelveg blir det ingen utbygging.

2. Kommunen kan gi en mindre utsettelse for p-hus og spleise på gang- og sykkelvegen (halvparten av 5 millioner).

3. Kommunen kan godta at p-hus blir utsatt til et eventuelt byggetrinn 2. Da betaler OTI for selve gang- og sykkelvegen (men de vil ikke betale grunnerverv).

Ingen vet om det kommer noe byggetrinn 2.

Orkdal kommune har ikke avsatt penger til å dekke trafikksikkerhetstiltak som en følge av utbygginga. Beløpet (til trafikksikkerhet) er beskjedent for kommunen og lommerusk for Storebrand.

Rådmannen foreslår alternativ 3 – under tvil. Dette er det alternativet OTI ønsker.

Rådmannen går langt på veg god for at OTI mener alvor med ultimatumet, trass i at konkurrenten Amfi skal bygge ut ca 10 000 kvm. Ved Amfi må det bygges parkering under bakken pga plassmangel.

OTI-eierne har tidligere skrevet at trafikksikring langs Tverradkomsten er Orkdal kommunes ansvar. Argument: Mange av brukerne er barn som skal til Orklahallen.

Frivillig aktivitet i Orklahallen og Idrettsparken bidrar samtidig til betydelige inntekter for OTI/Storebrand.

Saken har stor prinsipiell og praktisk betydning:

Politikerne må velge om de nå skal prioritere "sentrum" (Rømme Øvre/handlegata) eller kjøpesentrene. Det kan avgjøre videre sentrumsutvikling - om det blir bygd på Rømme Øvre.

Arbeidepartiet ønsker å bremse utbygginga av kjøpesentrene inntil det skjer utvikling i sentrum. Nå kan bremsene settes på ganske enkelt ved å fastholde kravet om et mindre p-hus på OTI.

Orkdalslista, Senterpartiet og resten av flertallet har ikke ønsket å bremse sentrene, men har ønsket likebehandling med sentrum. Partiene peker også på at planene ved kjøpesentrene gjør det tyngre å bygeg ut "indrefileten".

Onsdag skal de velge:
* Å stå fast på tidligere vedtak, og "risikere" at OTI ikke bygger ut 10 000 kvm.

Eller gi ytterligere frislipp ved OTI og påføre "sentrum" et enda  større handikap i forhold til sentrene (ensidig krav om fordyrende p-kjeller).

PS:
Området rundt Orklahallen vil etter hvert få mindre parkering.

Hans Kringstad
 

 

Publisert 09.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

vi trenger uvikling og fornyelse 10.02.2012 16:13
Absolutt alle kjøpesentra som skal ha muligheten til å greie seg på sikt må utvikle og fornye seg hele tiden. Legg også merke til at ca.90% av alle kjøpesenter har bestandig flere lokaler ledig. Det har en enkel årsak. Kun de beste butikker og kjeder tilpasser seg det vanskelige handelsmarkedet. De "dårligste" er det dessverre ikke plass til. Derfor ruleres det på en del utleielokaler konstant. Slik er markedskreftene. Oti senteret er nødt til å utvikle seg for å henge med i tiden. Det er til meget stor fordel for hele distriktet. Jo bedre og større OTI og Amfi blir jo flere stopper for å handle i Orkanger. Da drypper det også på bl.a. Orkedalsvegen og handelen der.

MO 10.02.2012 09:09
Kanskje OTI aller først skal prøve å fylle opp de kvadratene de har ? Ser ikke akkurat noe akutt behov for utvidelse.

Magnus Stadsnes 10.02.2012 08:38
Med motarbeidelse og vinglete styring i Orkdal styrer store næringsaktører unna bygda vår, det er de som sitter med pengene og ikke Orkdal Kommune. Tilretteleggelse og langsiktige planer hjelper, trodde Orkdal 2040 var starten på noe godt. Med så mye motarbeidelse blant saksbehandlerne i plan og forvalting skjønner jeg godt at næringslivet holder seg unna Orkdal. De er annsatt

Atle Sognli 09.02.2012 23:32
Min stemme går til rådmann når jeg finner det i tråd med mine sosialdemokratiske meninger og når det er i tråd med våres partiprogram. Er det ikke i tråd med disse, så stemmer jeg imot. Ja. Det var galt at OTI ble etablert der. Men vi trenger ikke å fortsette med feilene. Det var et flertall i kommunestyre som bestemte at OTI skulle bygge et parkeringshus. Og vi var klar over at et slik krav, kunne medføre til at de ikke ville bygge ut. Så at de ikke vil bygge ut pga av det vedtaket har gjort, bør ikke være en overraskelse for noen. Vi trenger ikke å tilbye de noe som helst. Det er eierne av OTI sitt valg, om de ikke bygger ut eller ikke. Kommunen har satt bestemmelser for hvordan vi ønsker at den utbyggingen skal foregå. Hvis kommunen sier at eierne av OTI slipper å bygge parkeringshus, så kan AMFI kreve det sammene. Hvor er trovedigheten til kommunen? Når vi en dag, fatter et vedtak. Og noen månder gir disp ifra det samme vedtaket. Har da vedtakene og retingslinjene som kommunestyre vedtar noe verdi? Når vi ikke holder fast på det vi selv har vedtatt.? Ellers så syns jeg at det er positiv at en skriver under med eget navn, når en skriver et innlegg. Respektere personer som tør å stå for sine meninger.

Magnus Stadsnes 09.02.2012 21:46
Mr. Sognli når du som politiker sier at din stemme går bestandig for rådmannens innstilling, hvorfor sitter du da i hovedutvalg plan og forvaltning? Leser du alle saksdokumentene eller kun rådmannens innstilling? Er det din personlig mening eller ditt politiske parti og de folkevalgtes mening som avgjør din stemme i utvalget?

Jørund Leraan 09.02.2012 21:11
Hvis OTI må bygge p-hus blir det ingen utbygging, sier eierne. Greit. Det er nok varehus fra før - både i Orkdal og i Trøndelag. Og i Norge.

sprekk på sprekk 09.02.2012 17:53
Mr. Songli du har ikke fått med deg sannheten i vårt demokratiske samfunn. Når markedskreftene har fått rotfeste på en plass/sted og med suksess,er de umulig å stoppe. Hvis politikerne skal bestemme over Storebrand og Oti må de først tilby å betale flytting av Oti til sæther rømme. Dere bestemte for en del år tilbake Otis plassering. Da kan dere ikke i ettertid motarbeide senteret og dets plassering uten å rette opp egne fatale feil/gi noe tilbake som f.eks økonomisk støtte ved flytting o.l. Men pengene er vel brukt opp andre steder, bl.a. i knykensprekken.

Politikerne skal styre - ikke markdet 09.02.2012 16:19
Denne saken handler om hvem som skal styre. Markedet eller politkerne? Jeg mener at det er politikene skal bestemme. Jeg lar meg ikke true av eiern av OTI-senteret, Storebrand. Når vi har vedtatt at de må bygge parkeringshus, så har vi vedtatt det. Og det må Storbrand bare akseptere. For det er vi politikerne som skal bestemme. , ikke markdetet. Atle Olav Sognli (Ap) Medlem av hovedutvalg forvaltng

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse