Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklahallen utsatt igjen: Sterke reaksjoner

orklahall_1.jpg

Orkdal kommunestyre bevilger ikke mer penger til Orklahallen. Flertallsgruppen presenterte enda en utsettelse som  løsning i formannskapet og kommunestyret i dag:
* Redusere prosjektet ytterligere.
* Nytt anbud.
* Avgjørelse i kommunestyret seinest 25.april.
Les reaksjoner i kommentarene nederst.

Oddbjørn Bang (Sp) fremmet forslaget i formannskapet på vegne av Sp, Orkdalslista, Venstre, KrF og Høyre.

Det ble vedtatt mot stemmene til Ap og SV (SV møtte som vara for Småbylista). Ap/SV ville prøve å få til en løsning tidligere og uten ny anbudsrunde - men også det er en variant med usikkert utfall.

Flertallsgruppen vedtok:

"Det skal utarbeides et nytt prosjekt som innebolder Bane 3, Basishall og Klatrehall. Prosjektet må utformes slik at kostnadene reduseres vesentlig, og på en slik måte at man i et byggetrinn 2 kan etablere et bedre inngangsparti og en kontorfløy for fysio- og ergoterapitjenesten.

Prosjektet sendes ut på anbud så snart som praktisk mulig, med sluttbehandling i kommunestyret senest 25.april".

Det betyr:

* Ny utsettelse.

* Usikkerhet både om når hallen kan bygges og hva som vil bli bygd.

* At forrige utsettelse var totalt bortkastet: Prosjektet ble redusert uten at man greide å spare nevneverdig med penger. Det endte kun med tap av tid.

Nå skal ei politisk arbeidsgruppe jobbe videre. Gruppa består av ordfører Gunnar H. Lysholm, varaordfører Oddbjørn Bang, Arne Grønset, Knut Even Wormdahl og Øyvind Bakken. Ei brukergruppe skal også bistå i forsøkene på å krympe prosjektet og redusere kostnadene.

Idretten fortvilt:

Orkla Fjellsportklubb er minst like fortvilt som OIF og andre brukere:

Klatrehallen tilhører fjellsportklubben, men skal inngå i et felles prosjekt med kommunens utbygging av hallen.

I et brev til Orkdal kommune skriver Orkla Fjellsportklubb at utsettelsene som skulle spare penger i stedet har ført til betydelige kostnadsøkninger for klatrehallen.

Fjellsportklubben er redd nye utsettelser vil bety enda høyere kostnader. Man ber derfor kommunen vurdere en trinnvis utbygging med klatrehallen og mellombygget før bane 3 og basishallen.

Historikken er også interessant:

Særlig Senterpartiet og Venstre har prioritert utbygging på Follo framfor Orklahallen. 

Orkdalslista, Senterpartiet og den øvrige flertallsgruppen valgte å bruke 10 millioner kroner på Idrettsbygget på Follo. Dit skal man nå flytte voksenopplæringa, som det var tale om å flytte inn i en utvidet Orklahall.

Orkdal kommune mangler 6,5 millioner på å gjennomføre Orklahall-prosjektet. Dette tilsvarer (tilfeldigvis) omtrent det beløpet man spontanbevilget til idrettsanleggene i Knyken og på Follo i fjor under anbudsprosessen for Orklahallen.

 

Publisert 08.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ikke rart det er krangel 12.02.2012 17:38
En 10 meters bakke til 6 mill pluss samlet sprekk på flere titalls mill var det enkelt å gi støtte til. Men for kommunens egen idrettshall som tilbyr turn, håndball og fotball til voksne og barn i alle aldre året rundt - døgnet rundt nedprioriteres det meste noe helt fryktelig. Ingen andre idrettsarenaer i hele kommunen gir større og bedre tilbud enn Orklahallen. Ikke rart det blir grendestrid.

Hans 12.02.2012 19:30
For ordens skyld: ikke 6 mill, bare 5.

ola 11.02.2012 09:04
Situasjonen rundt orklahallen kommunens egen hall er så nedslående som den kan bli. En ting er OIL, Orkdal idrettsråd og Orklas NEGATIVE fremtreden mot OIF. Men at politikerne også blir styrt av disse 3 grendestridselementene ER IKKE TIL Å FORSTÅ.

medlem oif 10.02.2012 20:27
Grendestrid har det alltid vært mellom nedre og øvre del av Orkdal - men den som var før var mildere og ikke så alvorlig.Den var normal. I 2012 har situasjonen forværret seg over til et annet nivå. De siste 8-10 år med planlagt nedgradering av idrettsparken er en av årsakene. Her nevnes kampen om Nedre Røhme hvor frivillige i OIF i lang tid jobbet for å hindre leilighetsutbygging i store deler av Idrettsparken. Krefter innen idretten har intenst prøvd å flytte hall 3 til Follo, Orkdalsbanken stadion kom da Idrettsparken var den vedtatte hovedarenaen til Orkla. Samtidig jobbet krefter i OIL og Orkla mot OIF i det skjulte. Oifs trenere, ledere og spillere ble fra starten av presset ut av Orkla og kamper og aktivitet prøvd flyttet til Fannrem. Selvfølgelig fører en slik destruktiv idrettspolitikk til en drastisk økende grendestrid. Knykensprekken, Follohall og ulovlig Evjensavtale har heller ikke gjort forholdet bedre - men enda værre. Heldigvis har både gamle og unge nye krefter i OIF sagt fra at nok er nok. Takket være Orkanger Vel og Søra har sannheten kommet for en dag den siste tiden. Folk har fått opp øynene og ser tydeligere hva som har skjedd over tid. Nå gjnestår det bare at flertallsgruppen forstår alvoret om situasjonen og den udugelige jobben de har gjort for Orklahallen. Det få være måte på feilfordeling og nedprioritering. Nok er nok.

nører opp 09.02.2012 17:33
Det som er mest tragisk er alle løgnene i forkant, lovnadene i forbindelse med bevilgninger til andre prosjekter. Vi lover, vi har satt av penger til Orklahallen o.s.v., sagt utallige ganger. Hva skjer - jo nye løgner. Ikke så rart at vi har ekstrem grendestrid i denne bygda når politikere nører opp kraftig under bygdestriden.

Magnus Stadsnes 09.02.2012 10:45
De skal krympe prosjektet og kutte ut noen utleieareal. Hvordan skal de klare finansieringen og drifting av hallen hvis leieinntektene forsvinner? Dette er nabotomten til et stort kjøpesenter, hva med noen næringslokaler sammen med prosjekte. Sportsbutikk, kaffe, fysioterapeut, helsekost butikk, treningssenter osv. De har finansiert mye av lånet og delt på felles utgift. Bare en ide.

eva 08.02.2012 23:45
Det e ei skam våre ledende politikkere stemmte for å la Ordføreren vår bygge på hotellet sitt midt i byggestoppen ...for en grei pris.Tenk at det falt dem ikke inn å bruk den perioden med lave priser til å ta vaqre på kommunens egne bygg,skoler og idrettsbygg.Nok et feilskjeær som gjorde at hallutbyggingen har blitt mye dyrere og kanskje bli det ingen ny hall...for økonomien vil ikke bli nå bedre når knyken trollet krever sitt..bare vent å se.Håpe dem som stemt på Orkdalslista e fornøyd,antar at dokk ikke har tenkt å bruk hallen.

Marit Mjøen 08.02.2012 23:19
«Vi får til alt vi vil i Orkdal» Som medlem i Orkdal Arbeiderparti beklager jeg sterkt at kommunestyret i Orkdal nok en gang har utsatt utbygginga av kommunens egen idrettshall – Orklahallen. Arbeiderpartiet har i flere år hatt utbygging som programsak og vi har funnet finansiering av utbygginga. Dette gjorde vi også i vårt forslag til kommunebudsjett for 2012 og i handlingsplanen 2012-2015. Arbeiderpartiet ble nedstemt. Vår store bekymring har vært at de borgerlige partiene har vist større vilje til å finansiere fylkeskommunale utbygginger enn å bruke kommunale kroner på egne satsinger. Det jeg tenker spesielt på er kommunens investeringer i utbygginga av Orkdal vidaregåande skole. Her har kommunen gått inn med 13,5 millioner kroner – kjøp av skolens idrettsbygg til 10 millioner og tilskudd til idrettshall med 3,5 millioner. Isolert sett kan en jo si at pengene er brukt til gode formål, men det er et merkelig signal til kommunens innbyggere at vi har større vilje til å hjelpe fylkeskommunen enn å investere i eget anlegg i Idrettsparken. Kommunestyremøtet 8. februar sa nei til Arbeiderpartiets forslag om å finne finansiering for oppstart av hallutbygging i vår, slik kommunestyret tidligere har vedtatt. I stedet vedtok kommunestyret et forslag fra Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre som går ut på å avslutte anbudsrunden for utbygging og starte prosessen helt på nytt. Intensjonen i forslaget er at utbygginga skal utsettes nok en gang. Nå utsettes byggestart til høsten 2012. Dette vitner om en politisk unnfallenhet. For flertallet i Orkdal kommunestyre er det ikke vilje nok til å utvikle Orklahallen. Da varaordfører Oddbjørn Bang – takket være to utbrytere fra Orkdal arbeiderparti – fikk flertall for bevilgning på 3,5 millioner kroner til fylkeskommunal hall, sa han lykkelig: «I Orkdal får vi til alt vi vil!» Ja, akkurat: Alt vi vil, men ikke utbygging av Orklahallen. Det har vi ikke råd til. Vi mangler 3,5 millioner. Marit Mjøen Leder i Orkanger Arbeidersamfunn

Terje T 08.02.2012 22:21
Nå er det vel ikke veldig overraskende dette da. Vi får vel de politikerne vi fortjener? Vi hadde sjansen i høst, men flertallet ville at Orkdalslista og kameratene skulle sitte med makta noen år til. Hvordan kan vi forvente endring ved å fortsette å stemme som før? Eller ved å avstå fra å stemme? Forøvrig enig med Agnete. Å krympe prosjektet fører til kompromisser, som senere viser seg å bli veldig dyre. Jeg var tilstede i kommunestyremøtet som fattet vedtaket om å bevilge pengene til hallen på Follo. Der ble det tydelig sagt at det BLIR Orklahallutbygging, og vi har råd til disse småpengene som skulle til for å finansiere hallen på Follo. Men det var selvfølgelig FØR valget.

torgeir 08.02.2012 19:27
Spekulerer og forundrer meg over at alt som Asphjell og OIL foretar seg får prioritert støtte og kommer først i køen uansett om viktigere barne og ungdomsanlegg står forran i køen. Ikke til å tro.

Kjell Arne Hestad 08.02.2012 18:20
Det er bare en ting å si: Helt fantastisk,det er helt utrolig at det er mulig.Jeg ser fram til at en av de folkevalgte kan forklare meg logikken i å "investere" 10 mill. i en hall som er fylkets ansvar,mens kommunens egen hall nærmest faller ned. Ari Behn sa det godt: Trist som faen....

Agnete T 08.02.2012 16:48
Er det virkelig ingen mulighet, til å finansiere det her? Har man snudd på hver stein? De fleste av oss vet at halvgode løsninger ofte ender opp med å være både dyrere, og dårligere. Og kan det virkelig være enklere å krympeprosjektet, enn å jobbe for å finansiere den opprinnelige planen?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse