Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fortsatt for dyrt: D-dag for Orklahallen i dag

Orklahallen01.jpg

Orkdal kommune må bevilge mer penger. Ellers blir det ingen byggestart for Orklahallen denne våren, heller. Krymping av prosjektet og nye anbud førte ikke fram. Onsdag kommer Orklahallen og klatrehallen opp i kommunestyret igjen.
OBS: Ekstraordinært møte om hallen i formannskapet klokka 11. Møtet er åpent.

Politikerne har kommet i ei kattepine. De har bevilget 3,5 millioner kroner til fylkeskommunens hall på Follo, mens den lenge planlagte utbygginga av kommunens egen hall står i fare.

Det manglker over 6 millioner.

Hallutbygginga skulle starte våren 2011. Den ble forsinket.

* Kostnadsrammen var satt til 38 millioner kroner.

* Anbudene ga en total pris på 46 millioner kroner.

* Kommunestyret vedtok sist høst at de ikke vil gå over 38 millioner kroner. Flertallet fikk gjennom et vedtak om å stå fast på et slik pristak, og at man skulle forhandle med entreprenørene og se på innsparinger.

* Nå foreligger reviderte anbud. Pris: 44,5 millioner kroner - altså drøyt 6 millioner over vedtatt grense.

Det ble resultatet trass i at utbygginga er redusert med ca 200 kvm (krympet basishall/turnhall). Det er i tillegg lagt inn rimeligere materialer og noen enklere tekniske løsninger.

Anbudene fra de to entreprenørene Hent AS og Mardahl Maskin er ganske like.

Onsdag kommer saken opp i kommunestyret. Rask behandling er forutsatt i vedtaket fra i høst. Målet er byggestart i vår.

Klatrehallen til Orkla Fjellsportklubb er en del av prosjektet. Fjellsportklubben må starte bygging snarest for å beholde tildelte spillemidler.

Rådmannen gir ikke politikerne noe råd, men peker på de åpenbare valgmulighetene:

* Øke finansieringen (bevilge mer penger) og starte utbygging som planlagt.

* Gå over fra samlet til trinnvis utbygging.

* Avvente utbygging.

For å starte utbygging i vår må Orkdal kommune trolig ta opp lån. Fond til idrettsanlegg er tømt, blant annet til den konkurrerende hallen på Follo.

Trinnvis eller utsatt utbygging er et slag i ansiktet på idretten etter mange år med drøftinger og etter hvert løfter.

Rådmannen skriver at prosjektet også burde ha omfattet noe rehabilitering av den eksisterende hallen. Det kommer i så fall i tillegg til de 44 millionene.

Totale prosjektkostnader:
Mardahl: 44,5 mill.
Hent AS: 44.7 mill.

PS: Interesserte bør absolutt møte i formannskapet og kommunestyret onsdag. Formannskapet starter 11. Deretter avgjør kommunestyret saken i et møte som starter 12.

Møtene er åpne for publikum.

 

Publisert 07.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Janne 10.02.2012 15:51
Skandalen er et faktum - og grendestriden øker kolossalt på grunn av dette.

Økonomi 08.02.2012 17:06
De mangler 6 mill og skal dele opp prosjektet til mindre haller, samtidig kutte kafé og andre arealer som de har basert leieinntekt på! Får ikke dette regnestykke til og gå opp. Sparegrisen er snart tom, og fylles ikke opp igjen før 2015 for gjennomføring av hele prosjektet. Hvorfor gjøre ting halvferdig til mye dårligere resultat og pris. Trodde mange av våre politikere som selv sitter i næringslivet skjønner dette. Bruk vettet de som har det og tenk langsiktig investering. :)

Enda en runde. 08.02.2012 13:16
Det blir ingen avgjørelse av anbudsrunden enda, Bang og co vil skrelle appelsinen enda en gang. Bare vi ikke får en clementin til slutt ut av prosjektet får tiden vise.

Investering 08.02.2012 10:12
Dette er investering for folkets helse og fritid, ikke la det stoppe opp i småpenger. Dere har jo så mange gode venner i næringslivet og bankene i dalføre, så finansiering er jo det minste problemet. De har jo en fot inne i politikken som styrer sine interesser. Med de boligprisene på Orkanger kan kommunen selge noen av de gamle rønnene de eier, investere i nye, flere og bedre leiligheter. Men det er vel ikke infrastruktur til flere familier heller! Synes det mangler informasjon om hvordan dette skal løses på kort tid. Skolene og barnehage er full på Orkanger og Evjen!!! Hvor kan man få kjøpe tomt? Og Orkdal Kommune satser på økt befolkning. Begynn med en skikkelig idrettshall.

fakkeltog og fasit 08.02.2012 08:16
Hovedårsaken til grendestrid og idrettsbråk. Her får vi FASITEN offentliggjort !!!! Hvis byggingen/utvidelsen av Orklahallen og klatrehallen snart ikke blir påbegynt kan folket gå til innkjøp av fakler. Da får vi Norges lengste og største fakkeltog.

dilting og idrettssplid 07.02.2012 23:29
Politikerne dilter etter knyken og asphjell. Snart flyttes vel både orklahall og klatrehall til fannrem.

Jupp!!! 10.02.2012 07:27
Regne med att dette skjer ganske snart ja;)

Ole Solstad 07.02.2012 23:07
Hva med å utsette bygging av klatrehallen,slik at masseidretten gis det rom den trenger ? Hvor mange utøvere har klatreklubben ?

Vis at vi bryr oss, møt opp. 07.02.2012 21:27
Møt opp de som kan, så får dere høre hvem som feiger ut.

tragisk utfall for breddetilbudet til barn 07.02.2012 19:26
Ikke til å tro dette. Orklahallen huser og tilbyr turn, håndball og fotball til flest barn og unge i hele distriktet. Planleggingen her har pågått i flere år. Likevel blir det utsettelse på utsettelse grunnet mindre viktige prosjekter andre steder. Tenk hvis knykenskandalen hadde vært unngått. Da hadde dette vært en enkel affære.

takket være knykensprekken 07.02.2012 19:22
Skammelig skammelig. Pengene er brukt opp på follohall og knykensprekken. Jaggu meg ikke rart det er idrettssplid i denne bygda. Skeivfordelingene fortsetter i stor stil.

eva 07.02.2012 23:43
Enig med innleggene over...folloskandalen hvor kommunen kjøper det gamle idrettsbygget for 10 mill og legger 3,5 mill i ny hall.Knykenskandalen er det snakket nok om....men må nemnes og aldri glemmes.Takket vere våre styrende politikere fra venstre,Orkdalslista og SP FOFALLER både idrettspark og orklahallen....tenker at planen hele tiden har vert å flytte all aktivitet oppover og lage boliger i parkan(kanskje satt litt på spissen)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse