Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vekk fra Hovsbakkan: Her kan ny høyspent komme

Kart01_1_1.jpg

Kartet viser hvor kraftlinja til Thamshavn kan komme. Salvesen & Thams og Elkem Thamshavn søker nå om tillatelse til å flytte høyspenten fra boligområdene og et stykke inn mot Ulvåsmarka.

Den rette linja i vest viser dagens trasé. Linja til høyre kalt A1 til A8 markerer traséen Salvesen & Thams foreslår.

Spørsmålet om flytting kom opp pga planen om et nytt boligfelt i Joplassen/Perbakkan. Dagens høyspent fører til at mange tomter går tapt. Det skyldes at nye regler krever en bred sikkerhetssone mot mulige stråleskader.

I de etablerte boligfeltene bor folk nærmere enn dagens sikkerhetssone. Flytting vil både fjerne en potensiell helsetrussel for disse, og frigjøre nye tomter for boligbygging.

Salvesen & Thams har skrevet brev til grunneierne med spørsmål om å få bygge og drifte kraftledning på deres grunn.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) behandler søknaden om tillatelse til å flytte ledningen. Saksbehandlingstida er normalt fire til seks måneder, opplyser Salvesen & Thams.

Den foreslåtte traséen er 3,7 km. Dagens trase er 3,2 km.

Styret i Orkanger Vel har uttalt seg positivt til flytting. Velforeninga mener smatidig at utbygger og Orkdal kommune bør benytte et så stort prosjekt i enda større grad til folkehelsefremmende tiltak:

P-plass for allmenheten på Joplassen/Lysthusflata. Lysløypetrasé derfra og tilknytning til dagens lysløype på toppen av Buvikløypa.

Det vil:
* redusere biltrafikken etter Ulvåsveien.
* gjøre marka lettere tilgjengelig særlig for barn og ungdom.
* bedre tilbudet i marka ytterligere, spesielt på kveldstid.
* øke trafikksikkerheten.
* gjøre det planlagte boligfeltet enda mer attraktivt.

Også Storåsfeltet Vel støtter flytting av høyspenten.

 

Publisert 07.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse