Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Glattkjøringsbanen på Orkanger stenger

B__rdshaug_NAFbane.jpg

Fra kommende årsskifte er det slutt: NAF flytter fra glattkjøringsbanen på Orkanger etter å ha holdt til der siden 70-tallet. NAF sa opp leiekontrakten med Orkdal kommune like før jul. Boliger skal erstatte asfalt og plen (midt på bildet).

I oppsigelsen skriver lederen for NAFs øvingsbaner at sjåføropplæringa flyttes fra Orkdal til Lånkebanen i Stjørdal.

Leieavtalen går ut 31. desember i år. Da forsvinner kjøreskolene fra banen. Ledelsen i Orkdal kommune har tidligere sagt at man ønsker å beholde glattkjøringsbanen - eventuelt finne en annen løsning nærmere enn Lånke.

Det skjer ikke. Til gjengjeld får Orkdal kommune frigitt et stort område som er kommunalt eid. I forbindelse med Orkdal 2040 vedtok det politiske flertallet å regulere området til boliger.

Med tid og stunder kommer det dermed et svært boligområde på vestsida av Orkla.

Her er det imidlertid lagt inn såkalte rekkefølgebestemmelser. Deler av Rømme Øvre (Sæther/Rømme) skal bygges ut først. Dessuten må det på plass ei ny bru for gående og syklende før (mest trolig) boligblokker reiser seg.

Oddbjørn Bang (Sp), Arne Grønset (V) - og tidligere også ordfører Gunnar H. Lysholm - ønsker dessuten ei bilbru fra Moan-området over til Laksøra og Bårdshaug.

 

Publisert 01.02.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse