Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal formannskap: Vedtar boligblokker i "bykjernen"

S__therR__mme__2_.jpg

Sentrumskjerne eller boligområde? Onsdag vedtar Orkdal formannskap nye regler for utbygging på Rømme Øvre. Det skjer uten noen faglig analyse.  Det skjer også uten diskusjon om kommunen bør kjøpe grunn eller aktivt utvikle et sentrumsbygg sammen med private.
Du kan lese mer i bloggen Orkdalsmakta.
Og nedenfor kan du se hva politikere som Oddbjørn Bang og Arne Grønset har sagt før.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har nøyd seg med å foreslå et arkitektonisk rart hus på Rømme Øvre (tidligere kalt Sæther/Rømme), og et monument til ti millioner kroner. Ingen av delene er virkemidler for sentrumsutvikling.

Kommunepolitikkens sterke mann, varaordfører Oddbjørn Bang fra Senterpartiet, svarte følgende da ST intervjuet ham om Orkdal 2040 og målet om å skape en bykjerne i november 2010:

”Det (sentrum) må ligge på Sæther/Rømme.”

Da hadde arkitekt Per Knudsen i samarbeid med grunneier Eivind Sæther foreslått å sette av mesteparten av arealet øst for Orkdalsvegen (Sæther-jordet) kun til bolig i stedet for å kreve forretning på bakkeplan.

Dette var Oddbjørn Bang positiv til. Og nå ser det ut til at det blir resultatet for ”indrefileten” Rømme Øvre: Rene boligblokker bortsett fra i stripene ut mot Orkdalsvegen og delvis mot Tverradkomsten.

ST intervjuet Venstres Arne Grønset i desember 2009. Da ville han oppheve byggeforbudet på Rømme Øvre med følgende begrunnelse:

”Aktører står i kø for bygge”.

Siden har ingen aktører begynt å bygge. Byggeforbudet ble opphevet ved vedtaket av Orkdal 2040-planen sommeren 2010.

Grønset tilføyde:

”Jeg er redd for at dess lenger vi venter med å komme i gang her, jo større er risikoen for at det alle er enig om er indrefileten, blir taperen.”

S__therR__mme__6_.jpg

Feltet i skyggen skal ha næring på bakkeplan med park og gågate. Resten kan fylles med boligblokker, hvis flertallets forslag opprettholdes (OBS! grensa næring/bolig er ikke eksakt gjengitt).

En av dem som representerer utbyggerne advarte Orkdal kommune om at "indrefileten" kommer til å tape:

"En storstilt utbygging på OTI vil være negativt for arbeidet med å skape et kraftfullt sentrum", mente Per Opøyen i firmaet Nilssen og Opøyen (januar 2010).

Fem måneder senere stemte Arne Grønset, Oddbjørn Bang, Gunnar H. Lysholm og de andre i flertallet nei til midlertidig byggestopp ved kjøpesentrene som en del av Orkdal 2040. Ap foreslo byggestopp ved OTI og Amfi inntil halvparten av Rømme Øvre var bygd ut.

Flertallsgruppen sa som vanlig nei uten noen offentlig forklaring.

Nå blir nettopp utbyggingsplanene ved OTI og Amfi brukt som argument for å droppe kravet om forretning på store deler av Rømme Øvre.

Sirkelen er sluttet.

Hans Kringstad

S__therR__mme__7_.jpg

Området vest for Orkdalsveien. Kommunen eier selv et areal nærmest jernbanelinja. Her kommer trolig høye boligblokker.

 

Publisert 24.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse