Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bårdshaug Vest: Ber om å få vente med sykkelveg

BhaugVest1.jpg

Selskapet Kvernmo Eiendom AS skulle bygge sykkeltrase fra E39 fram til Coop Orkla Byggmix før det nye byggvarehuset åpnet. Noen sykkelveg er ikke bygd. Nå ber Kvernmo Eiendom om å få vente til det kommer flere bygg på tomta. Saken blir politikk.

Orkdal kommune har vedtatt som prinsipp å satse på miljø og folkehelse. Konkret har politikerne bestemt at tiltak for fotgjengere og syklister skal prioriteres ved all utbygging.

Kravet har blant annet ført til en konflikt mellom OTI-eierne og Orkdal kommune om hvem som skal betale for sykkelveg og fortau langs Tverradkomsten.

Grunneier Kvernmo Eiendom AS fikk pålegg om å bygge sykkelveg fram til Coops nye byggvarehus før dette åpnet. Et kommunalt tilsyn for snart ett år siden viste at noen slik sykkeltrase ikke finnes.

Utbygger Kvernmo Eiendom AS svarte med å be om utsettelse - i et brev fra Årstiderne Arkitekter:

"Kvernmo Eiendom har hele tiden hatt intensjon om å bygge sykkeltraseen og aksepterer at de må etablere denne. Men det har vært problemer i forhandlingene med grunneier om frigivelse av areal til dette. Kvernmo Eiendom AS ber herved om å få utsatt innfrielsen av dette kravet frem til senere prosjekter på området skal utføres."

Brevet navngir ikke den påstått vanskelige grunneieren. Men det er selskapet Bermingrud i Buskerud som kjøpte av Kvernmo og som nå prøver å finne leietakere til framtidige forretningsbygg.

Hovedutvalg forvaltning får søknaden til behandling i februar. Da må politikerne si ja eller nei.

De samme politikerne sluttet seg onsdag til en sykkelstrategi for strekningen Orkanger-Follo. De skisserte planene vil koste ca 15 millioner kroner. Det er ventet at Statens Vegvesen vil gå inn med en betydelig del.

Bårdshaug Vest er et problemområde for sykkel og gange særlig på grunn av Bårdshaugbrua. Trafikken kommer til å øke ytterligere når ny E39 fra Høgkjølen snart kommer via Skjenalddalen og over Bårdshaugbrua.

Orkdal kommune har stillt krav om sikker adkomst for syklende og gående før det finner sted en storstilt utbygging på Bårdshaug Vest. Vegvesenet har så langt ikke funnet penger til sykkelbru. Utbyggere kan eventuelt betale selv.

Dagens bilbru (under) tåler ikke påbygging i bredden.

Bru3_3.jpg

 

 

Publisert 19.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

John Tore Kvernmo 20.01.2012 16:02
Jeg har ingen kommentar til saken, men ønsker å angripe overskrifta og håper det er rom for det. Bårdshaug Vest er ikke et offisiellt områdenavn i Orkdal! Området det henvises til heter og er skiltet LAKSØRA. I henhold til Lov om stadnamn av 1.7.1991 med senere endringer, er det kommunen som gir navn og fastsetter skrivemåte på de fleste stedsnavn i kommunen. Statens kartverk skal godkjenne og oppdatere og publisere dette i kartverket. De fører også register av alle stedsnavn gjennom sitt underorgan, Sentralt stadnavnregister (SSR). Alle offentlige virksomheter har plikt til å nytte offisielle navn og skrivemåte. Bårdshaug Vest var et prosjektnavn som er erstattet av Laksøra og Beitøra. Alledrede lovverket advarer mot slike prosjektnavn, siden de mange ganger er vanskelig å få bort. Derfor har Orkdal kommune sluttet å bruke Sæter/Rømme. Spesiellt for virksomhetene på Beitøra ser vi at de fleste virksomhetene snarest bør endre sin adresselogo. I samme artikkel nyttes Høgkjølen. -Dette er heller ikke et stedsnavn i Orkdal, heller ikke Hemnekjølen. Høgkjølen nyttes desverre i prosjektet for den nye E 39 fra Søvasskjølen til Gangåsvassbygda. Høgkjølen er et områdenavn i Meldal og en rekke andre kommuner.Å bruke ikke offisielle navn kan det i verste konsekvens bety at det i utrykkingssituasjoner verdifull tid gå tapt. Desverre er Orkdal kommune serdeles dårlig skiltet. Innflyttere og besøkende har sagt at Orkdal er den kommunen du aldri riktig vet hvor du er grunnet feilaktig eller mangelfull skilting. Et eksempel på det siste er bruken av Gjølme som navn på et tettsted i Orkdal. Etter Statens kartverk heter dette tettstedet offisiellt RÅBYGDA, og er det navnet som brukes på deres kart. Desverre er dette området mangelfullt og feilaktig skiltet. Dette håper vi å få rettet på. Jeg håper også Orkanger Vel ser verdien av riktig bruk av stedsnavn og gjerne bidrar i den debatten Orkdal historielag har satt i gang om disse spørsmålene. Vårt mål er sammenfallede med første setning i § 1 Lov om Stadnavn "Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne og medverke til at namna skal utgjere eit einskapleg namneverk." John Tore Kvernmo leder Orkdal historielag

utfløtter 23.01.2012 00:58
Ordet desverre er stavet feil.Dessverre

berit gjølmesli 20.01.2012 22:48
Hva med en henvendelse til postverket, hvis det kjente tettstedet Gjølme hadde blitt 7310 Råbygda den gang da ville det kanskje ha hjulpet - litt.

Hans Kringstad 20.01.2012 21:11
Hei! Er enig i kritikken, og prøver så smått å bruke Rømme Øvre i stedet for Sæther/Rømme. Det er alltid vanskelig å være blant de første som går bort fra navn som (dessverre) er godt innarbeidet. Er redd folk ikke vet hvor vi er. Men skal prøve å skjerpe navnebruken. Mvh Hans K.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse