Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger: Visjonen om en bykjerne trolig rasert

DSC_0010_1.JPG

De borgerlige partiene åpner for å omgjøre store deler av det planlagte sentrum til et rent boligområde. AP ble i dag stående alene om fortsatt å kreve forretning i første etasje i det ordføreren kaller indrefileten på Orkanger. Dermed får vi trolig en lang tarm i stedet for en kompakt bykjerne.
(Se hvem som stemte hvordan nederst).

Saken gjelder hele Sæther/Rømme, nå kalt Rømme Øvre. Også på deler av Sæther-jordet (bildet) vil Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og Venstre nå holde døra åpen for rene boligblokker.

Dagens vedtak betyr trolig starten på en prosess som legger målet om en bykjerne i grus. Visjonen for Orkdal 2040 er avlyst.

En bykjerne må ha dybde. Politikerne åpner nå i stedet for kun å forlenge handlegata. Resultatet kan også bli at dagens handlegate ikke forlenges, men bare forskyves videre sørover med butikkdød i nord.

Vedtaket er et resultat av at det politiske flertallet anført av Orkdalslista og Senterpartiet konsekvent nekter å styre stedsutviklinga.

Markedet bestemmer fortsatt, trass i at Lysholm og Bang har brukt 8 millioner av fellesskapets penger på Orkdal 2040-planen. Den skulle markere et tidsskille (mer styring), men det skjer ikke.

Planen er i praksis undergravd fra første stund.

Flertallspolitikerne har med åpne øyne gått inn i følgende dilemma:

Enten:
1. Å ta belastningen med at det de vekselsvis kaller "sentrumskjerne", "indrefilet" og "nav" blir liggende ubebygd i uoverskuelig tid.

Eller:
2. Slippe løs markedet også her for å få i gang bygging fort (og trolig håpe på det beste for sentrum).

Nå velger de det siste. Markedet vil bygge mest mulig bolig og minst mulig forretningslokaler fordi boliger gir større avkastning.

Årsaken til politikernes valg er at:

* Voksende kjøpesentre sluker alt av kjedebutikker.
* Nisjebutikkene søker til eldre, rimelige lokaler i handlegata.

Ingen vil følgelig bygge på Rømme Øvre, fordi de ikke får leid ut forretningslokaler i første etasje til god nok pris.

Dette er et resultat av den bevisste og konsekvente politikken til Lysholm & co. Ordføreren og tilhengerne hans vil verken bruke restriksjoner (pisk) eller oppmuntring (gulrot) for å styre etableringer mot sentrum.

De sier:

* Nei til midlertidig byggestopp ved kjøpesentrene for å stimulere utbygging i det erklærte sentrum.

* Nei til offentlige bygg (feks kulturhus i handlegata eller på Sæther-eiendommen) for å stimulere utvikling i "indrefileten."

Dagens vedtak legger opp til at de enkelte utbyggere skal fremme planer for deler av "indrefileten". Det vil i praksis si at de ber om å få bygge boliger også i første etasje, og at de ber om å få bygge så høyt som mulig. Begge deler øker lønnsomheten.

Men mye bolig er også i strid med det overordnede målet vedtatt for kort tid siden: Å skape en kompakt og levende bykjerne.

De har vedtatt en visjon om at sentrum i Orkdal skal bli en kandidat til Statens Bymiljøpris (!).

Slik stemte hovedutvalg forvaltning i dag (onsdag):

Ja til mer bolig og mindre forretning (7):
Per Kirkaune, Sverre Magne Fagerholt, Eva Solstad, Solveig Nærup Sandvik (Orkdalslista), Rasmus Skålholt (Sp), Marie Richter (Høyre), Lavrans Skuterud (Venstre).

Nei til å fravike kravet om forretning i første etasje i sentrumsområdet (4):
Finn Sæther, Marit Mjøen, Atle Olav Sognli, Tina Øyås (AP).

Hans Kringstad


 

Publisert 18.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse