Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger: "Sentrum" kan bli fylt med boligblokker

Rauhmr__1_.jpg

Rådmannen i Orkdal åpner for å oppløse planen om å skape et bymessig sentrum på Sæther/Rømme.  Hele Orkdal 2040-prinsippet kan falle mindre enn to år etter at Orkdal 2040 ble vedtatt:
* Rene boligblokker skal fylle store deler av Sæther/Rømme.
* Sentrum vil bestå av en "tarm" av forretningslokaler langs Orkdalsveien.

Rådmannen (ved Steinar Gaustad) argumenterer som om Orkdalslista hadde diktert saksframlegget for ham.

Det bærende prinsippet i planen om en framtidig bykjerne på Sæther/Rømme faller dødt til jorda før et eneste nybygg er reist på området.

Argumentasjonsrekka er slik:

1. OTI og Amfi skal bygge ut forretningsarealer i stor stil.

2. Derfor er det vanskelig å få investorer til å bygge på Sæther/Rømme når det er krav om forretning i første etasje.

3. Man må følgelig vurdere å gå bort fra kravet om forretning på gateplan for deler av området for å få i gang utbygging.

Rådmannen har laget et kart der han peker ut hvilke områder der kravet om forretning bør bestå. Kartet beskriver forretning på gateplan bare i et smalt felt ut mot Orkdalsveien og et smalt felt mot Tverradkomsten (en liten del av Sæther-eiendommen).

Resten kan bli som Rømme Amfi.

Mesteparten av Sæther-eiendommen kan fylles med rene boliger. Det samme gjelder hele området bak sparebanken, ifølge rådmannens skisse.

Lederen for planarbeidet i Orkdal åpner dermed for å sette en strek over planen om en kompakt og bymessig sentrumskjerne - selve hovedmålet i Orkdal 2040.

Saken er utløst av en søknad fra Nilssen og Opøyen om utbygging av tomta i "hullet" rett overfor Orkdal sparebank (på andre sida av Orkdalsvegen). Her har det kommet ønske om å bruke deler av første etasje til bolig i stedet for forretning.

Rådmannen åpner for å etterkomme ønsket.

Helhetlig planlegging har vært et mantra for å skape et kompakt og velfungerende sentrum med dybde via Orkdal 2040. Rådmannen foreslår nå i stedet at det lages stykkevise planer for Sæther/Rømme.

Argumentet er altså at utbygging av kjøpesentrene hindrer utbygging av annet enn boliger på Sæther/Rømme. Det politiske flertallet stemte mot et forslag om rekkefølgebestemmelse som skulle sikre delvis utbygging på Sæther/Rømme før OTI og Amfi bygger ut videre.

Nå kan resultatet bli at Orkanger får et boligblokksentrum i stedet for et forretningssentrum på Sæther/Rømme.

Saken kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag.

Hans Kringstad


 

Publisert 17.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

skjæmmes 17.01.2012 22:33
Alt etter normalen dette. Mange av de samme politikerne som har vært med på å spre istykker sentrumsmuligheten setter spikern i kista - punktum finale. Kan normale velgere haq tillit til slike politikere og avgjørelser over tid. Sykt det med orkdal 2040. Snakk om fadese og ikke bare knykenmillionsløsinger. Store, men tomme og løgnaktige ord før, under og etter 2040 både i media og på folkemøter. Æ skjæmmes over det hærre.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse