Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til hybler på Sponplaten

Gronora_001_1.jpgGrønøra Næringspark AS søker om å få bygge 6-8 hybler i det tidligere administrasjonsbygget på Sponplaten (bildet). Et enstemmig hovedutvalg sa onsdag (10.desember) nei. Saken reiser et viktig prinsippspørsmål om man skal tillate boliger på industriområdet. Politikerne har tidligere tillatt butikkdrift (Comfort) på Grønøra.

Grønøra Næringspark ønsker å bruke ca 200 kvm av bygget til hybler. Årsaken er mangel på husrom for arbeidsfolk som er leid inn, skriver Tor Blaasmo.

Området er regulert til industriformål. Søknaden krevde derfor dispensasjon fra reguleringsplanen, eller endring av planen. Poltikerne henviste saken til arbeidet med den langsiktige planen Orkdal 2040.

Alle slike dispensasjoner berører det overordnede målet om sentrumsutvikling. Ved å ta industriområdet i bruk til bolig og butikk, svekkes mulighetene for utbygging i sentrum. Funksjoner spres i stedet for å samles.

Flertallet i hovedutvalget sa tidligere i år ja til butikkdrift på Grønøra stikk i strid med alle overordnede mål. Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) svarer ikke på spørsmål om hvorfor han stemte i strid med det som er kommunens erklærte politikk.

Også Skålholts taushet er i strid med Orkdal kommune sin visjon om et åpent, inkluderende demokrati.

 

Publisert 10.12.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse