Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi: Må ha litt av parken ved Bårdshaug Herregård

brdhaug2.jpg

Amfi trenger en flik av parken ved Bårdshaug Herregård når kjøpesentret skal bygges ut. Det er nødvendig for å få til en god inn- og utkjørsel. Å ta 150 kvm av parkanlegget (bildet) kan være kontroversielt.

Amfi og Solem Arkitektur har møtt administrasjonen i Orkdal kommune for å se på utfordringer ved den planlagte utbygginga.

I et referat heter det at noe areal må tas fra Herregårdnen for å få til god trafikkavvikling ved rundkjøringa. Da vil det samtidig bli bare en bilveg inn og ut av området, mot to i dag.

Administrasjonen i Orkdal kommune er enig, ifølge møtereferatet.

Da politikerne drøftet forslaget til utbygging ble det sett på som et mulig problem å beskjære parkanlegget ved den historisk viktige Bårdshaug Herregård.

I møtet er også tilbudet til gående og syklende tatt opp. Orkdal kommune har vedtatt å prioritere myke trafikanter, sykling, miljø og folkehelse.

I et forslag til sykkelplan foreslås fortau på begge sider av Orkdalsvegen forbi Bårdshaug Herregård. Hvis politikerne mener alvor, må enten vegen flyttes østover, eller det må tas mer areal inn mot østveggen på Bårdshaug Herregård.

Amfi-utbygginga kan bli en prøve på om politikerne mener alvor med prioritering av myke trafikanter og miljø.

I dag stopper fortauet fra Orkanger ved innkjørsla til rådhuset (bildet under). Alle gående og syklende som kommer langs Orkdalsvegen må krysse vegen eller bruke undergangen lenger sør.

brdhaug1.jpg

Parkering er også en utfordring når Coop Orkla Møre skal utvide varehuset med 9 000 kvm - fra 13 000 til 22 000 på et trangt område.

Snart forsvinner Esso-stasjonen (bildet under) og frigjør litt plass.

amfi1.jpg

SamGrillen i Esso-bygget (under) stengte allerede ved årsskiftet. Menyene henger fortsatt oppe som et kulturminne etter det mange mente var stedet med dalførets beste burgere.

amfi4.jpg

Sam Grill er historie.

 

Publisert 15.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Martin U. Wormdal 23.01.2012 13:16
Jeg tror ikke trærne står der for å skjule den flotte herregården og hotellet. Det er vel mer for å skjule det øvrige nærområdet fra hotellet. Det er ikke særlig vakkert.

Marit Mjøen 17.01.2012 13:56
Jeg sitter i styret for Bårdshaug Herregårds stiftelse. Stiftelsesstyre har behandlet saken og gått imot å ta areal fra herregårdshagen.

Svend Åge Sæther 16.01.2012 10:56
Behold bensinstasjonen. Lag rutebilstasjon, og leiligheter av Amfibygget. Utvid og forbedre parken til Bårdshaug Herregård og hotellet. Be Amfi flytte sin virksomhet til Sæther / Røhme og lag kjøpesenter med leiligheter der. Konf. tanken i 2040

Spekulant 15.01.2012 23:21
Og plutselig ble det en annen lyd i fløyta til Lysholm angående utbygging?

Hans K 16.01.2012 08:48
Vet ikke noe om Lysholms syn. Mener det var Oddbjørn Bang som tok opp mulige problemer ed å beskjære parken, ifølge ST for ei tid siden. En annen sak: Herregården er skjult bak enorme grantrær ut mot Orkdalsveien/Amfi. Bør den fram i lyset?

Grane 17.01.2012 09:26
Herregården bør definitivt fram i lyset. En skam at den knapt er synlig. Alle grantrær bør fjernes spør du meg. Sett opp et pent hvitt gjerde rundt eiendommen istedet, og ha fin beplantning innenfor. Da vil plutselig Herregården bli smykket i Orkdal. Ufattelig at den kan stå skjult slik den gjør i dag.

Per Inge Snildal 17.01.2012 23:19
Husker godt hvordan Herregården sto fram for 50 år sia, høyt gjerde rundt hele eiendommen, liknet "institusjon". Ikke pent akkurat, nei den tia vil æ ikke sjå att "oppå Bårdshaugen".

Agnete Togstad 15.01.2012 16:14
Myke trafikanter kan også benytte "elvepromenaden"...Krysse veien føre Herregården går fint det.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse