Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Spiste skinnlua: Men hva var Torstein Larsens veddemål?

Torstein_Larsen_l_1.jpgFrPs Torstein Larsen holdt ord og spiste i hvert fall deler av ei gammel skinnlue. Slik gikk det fordi de andre politikerne ikke vil selge Orkdal Energi.
I bloggen sin påpeker Kjell Rønningsbakk at media ikke forteller om følgene av et salg. Hva ville skjedd om Larsen hadde vunnet veddemålet?

Kjell Rønningsbakk er varamedlem for SV til kommunestyret - og arbeider til daglig med informasjon om kraftmarkedet. Dette markedet er Rønningsbakks fagfelt.

Ifølge Kjell Rønningsbakks blogg ville vi blant annet opplevd følgende om Torstein Larsen hadde fått viljen sin:

* Risiko for store tap a la Terra-skandalen ved plassering av salgssummen i finansmarkedet.

* Minimale renteinntekter og liten avkastning ved bankinnskudd i dagens marked.

* Mye høyere nettleie. Gjennomsnittskunden i Trondheim betaler ca 800 kroner mer per år enn en strømkunde i Orkdal.

* Svakere beredskap ved strømbrudd mv.

* Styrt fra Oslo, ikke fra Orkdal.

* Bortfall av stabile årlige inntekter fra drifta.

Torstein Larsen er muligens uenig i Rønningsbakks beskrivelse, men ingen andre partier vil altså selge Orkdal Energi. Riktignok var ordfører og skinnluekokk Gunnar H. Lysholm (eks FrP) for salg tidligere.

Her er på ny lenka til bloggen på Kjell Rønningsbakks nettsider.

Det finnes altså flere interessante blogger der ute enn Orkdalsmakta.

Hans Kringstad

 

 

Publisert 12.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 12.01.2012 20:01
Dess flere blogger om viktige hendelser i orkdalssamfunnet dess bredere mediedekning blir mer åpenhet og mer demokrati.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse