Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sterk støtte til flytting av kraftlinje på Orkanger

Joplas2.jpg

Formannskapet støttet i dag (onsdag) Salvesen & Thams´ ønske om å flytte høyspentlinja vekk fra nåværende og planlagte boliger i Bakkan.
Orkanger Vel har også avgitt en støtteuttalelse.
Velforeninga mener at det samtidig bør planlegges p-plass og lysløype fra Lysthusflata opp til dagens lysløype.

Styret i Orkanger Vel mener det planlagte Joplassen/Perbakkan boligfelt kan bli et forbildeprosjekt i Orkdal, siden kommunen har folkehelse og miljø som satsingsområder:

* Flytting av kraftlinja er kostbart, men Salvesen & Thams har nå sterk støtte fra Orkdal kommune når selskapet sender søknad om tillatelse til NVE.

* Formannskapet åpner for at kommunen blir med på et spleiselag sammen med Salvesen & Thams, som er utbygger.

* Gevinsten er dobbelt: Folk som i dag bor under og nær høyspenten blir kvitt en mulig helserisiko, og verdien på eiendommene deres øker trolig. I tillegg vil en flytting frigi nye arealer for boligbygging nær sentrum.

Orkanger Vel peker på en tilleggsgevinst ved følgende tiltak i tilknytning til det nye boligfeltet:

* Sett av en p-plass for allmennheten nær Lysthusflata.

* Rydd skitrasé med lys fra Lysthusflata, via Buvikløypa fram til eksisterende lysløype i Ulvåsen.

Dette vil gi en etterlengtet, bilfri atkomst til Ulvåsmarka også vinters tid. I dag blir barn og ungdom kjørt. Det er farlig å ake eller stå på ski ned langs Ulvåsveien.

Direkte tilknytning til turnettet om vinteren vil gjøre boligfeltet enda mer attraktivt. Samtidig blir marka lettere tilgjengelig for allmennheten. Løypenettet blir mer variert, og Orkanger kan igjen få trygge ski- og akebakker nær tettbygde områder.

Her kan du lese uttalelsen fra Orkanger Vel, vedtatt på styremøte 10. januar.


 

Publisert 11.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse