Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal og folkehelse: Røyking, mobbing og levealder

and__l4.jpg

En av fem gravide i Orkdal røyker. Det er ørlite bedre enn snittet i Norge, og langt bedre enn i Meldal. Overraskende mange sier de har blitt mobbet på skolen.
En ny databank gjør at du kan lese om trivsel og folkehelse i Orkdal kommune og i alle andre kommuner.

Orkdal kommunestyre har vedtatt folkehelse som satsingsområde. Så får vi se om Lysholm & co følger opp i praksis.

Folkehelseinstituttet har i alle fall samlet fakta og laget en ny tjeneste på nett. Her kan leserne sammenligne sin egen kommune med andre kommuner og Norge som helhet.

Det meste måles - fra levealder og andel kreftsyke til fødselsvekt, uførhet og trivsel i skolen.

Orkdal kommer jevnt over bra ut, men på noen områder er det grunnlag for forbedringer, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk. For eksempel:

Mobbing i skolen, andel som oppgir å ha blitt mobbet (7. og 10.klasse):
Orkdal: 13,7 prosent.
Norge: 8,9 prosent.

En litt høyere andel enn landsgjennomsnittet sier imidlertid at de trives på skolen.

Andel uføre 18-67 år:
Orkdal: 11,7 prosent.
Norge: 9,5 prosent.

Unge uføre (under 45 år):
Orkdal: 3,3 prosent.
Norge: 2,3 prosent.

Andel med unormal fødselsvekt (under 2500 eller over 4500 gram):
Orkdal: 4,7 prosent.
Norge: 3,8 prosent.

Andre funn:
Forventet levealder er som for Norge som helhet; 77 år for menn og 82 år for kvinner.

Orkdal har litt færre husholdninger med lav inntekt enn landssnittet. 8,4 prosent har lite å rutte med her i kommunen, mot 9,5 prosent på landsbasis.

Vi har en litt mindre andel som bare har grunnskole som utdanning. 13,5 prosent av orkdalingene kuttet utdanning etter grunnskolen mot 14,7 prosent i Norge.

Frafallet i videregående skole har økt kraftig i Orkdal. I 2006 var frafallet 15,1 prosent, mot 24,9 prosent i 2010. Frafall omfatter ”ikke bestått” i tillegg til dem som dropper ut.

Med andre ord; en av fire mislykkes ved første forsøk i videregående. Det er en liten tanke bedre (faktisk) enn landsgjennomsnittet.

Røyking blant gravide ved første svangerskapskontroll (2010):
Orkdal: 19,4 prosent.
Norge: 20,4 prosent.
For sammenligningens skyld tar vi med naboen.
Meldal: 24,6 prosent.

Her er en samling fakta om Orkdal og folkehelse.


 

Publisert 10.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse