Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Føden møtte døden: Ny kamp for døgnkirurgi

DSC_0002.jpg

Bare helseministeren kunne ha reddet fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus. Men hun kom aldri. I stedet kommer statssekretær Robin Kåss - etter at "føden" er vedlagt nedlagt. Nå starter kampen for å sikre nye tilbud og berge døgnkirurgien. Deler av akuttbereskapen kan fortsatt forsvinne.


Styret ved St. Olavs hospital vedtok like før jul ikke å legge ned døgnkirurgi/akuttberedskap slik administrasjonen foreslo. Men vedtaket er bare en utsettelse for å skaffe mer kunnskap om konsekvenser. Saken kommer trolig opp igjen til høsten.

Dermed er det mye som tyder på at nedlegging av enda et tilbud kommer på saklista til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

Kirurgi på kveld, natt og i helger har ikke samme symbolverdi som fødeavdelinga, men kan ha mye å si for det faglige miljøet ved sjukehuset.

Samtidig som Orkdal kommune og andre slåss for å berge døgnkirurgien, starter arbeidet med å sikre nye tilbud for å opprettholde aktiviteten ved sjukehuset.

Kreftbehandling (ikke innleggelse, poliklinisk/lindrende), lysbehandling for hudsykdommer og behandling innen øre/nese/hals er aktuelle tilbud foreslått av St. Olavs hospital. Det er ikke avklart når de kan komme annet enn at styret i Helse Midt-Norge vil ha tilbudene på plass i løpet av 2012.

Derimot er nedlegging av fødeavdelinga tidfestet til 31.mai. "Føden" har knapt fem måneder igjen å leve. Begrunnelsen for vedtaket er at samling i Trondheim vil gi et bedre og mer likeverdig tilbud til fødende.

Fakler, 8000 underskrifter og en orkdalsordfører på tilhørerbenken hjalp ikke det spor på Stjørdal i dag (onsdag). Et enstemmig styre i Helse Midt-Norge vedtok å legge ned fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus.

Tre av de 14 styremedlemmene stemte først for utsettelse. To av de tre var - ikke overraskende - de eneste politisk oppnevnte styremedlemmene fra Sør-Trøndelag: Forslagsstiller Olav G. Huseby fra Meldal (Ap) og Kirsti Leirtrø fra Ørland (også hun fra Ap).

Geografi teller.

Den tredje som ønsket å utsette saken var en av representantene for de ansatte - psykiater Nils Håvard Dahl fra Nord-Trøndelag.

Tidlig i prosessen var det varslet at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ville besøke Orkdal sjukehus. Slike besøk virker ofte mobiliserende. Strøm-Erichsen uteble.

Uteble gjorde også statssekretæren hennes, Robin Kåss, som skulle komme i november. Men Kåss kommer nå når "føden" er vedtatt nedlagt.

I ST  denne uka beskyldte stortingsrepresentant Jorodd Asphjell hjemkommunen Orkdal for å opptre lite aktivt mot Storting og Regjering. Asphjell sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som har ansvaret for sjukehussaker.

Verken ordfører Gunnar H. Lysholm, varaordfører Oddbjørn Bang (som tilhører regjeringspartiet Sp) eller andre i den politiske ledelsen har kommentert det som framstår som alvorlig kritikk i forbindelse med kampen om tilbud ved Orkdal sjukehus.

Hans Kringstad

 

Publisert 04.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

verdens rikeste land i penger 06.01.2012 16:31
Dette er nye "rike" helse Norge på sitt mest groteske. Rikeste landet i verden skryter vi av, mens helsebiten og vegstandarden nedbemannes og nedprioriteres. Folk dør i kreftkø og snart dør unge mødre og barna deres grunnet for lang veg til fødeavdeling. Økonomisk er vi i verdenstoppen mens vi er nederst på rangsstigen angående sunn fornuft og medmenneskelighet. Kapital, status og egoisme frontes i alt for stor grad.

skandale 04.01.2012 23:00
Dette er en skandale. Og det er ene alene AP som er årsaken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse