Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ja eller nei til "føden": Se hvem som avgjør saken

sjukehus.jpg

Onsdag klokka 14.00 samles styret i Helse Midt-Norge for å bestemme om fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus skal legges ned. Bare tre av 13 styremedlemmer er fra Sør-Trøndelag - om det er et poeng. Ap-politiker Olav G. Huseby fra Meldal er den eneste fra distriktet.
Les om hele styret nedenfor.

De 13 som avgjør saken består av ni medlemmer oppnevnt av eier (staten) pluss fire representanter for de ansatte:

Kolbjørn Almlid (leder), Nord-Trøndelag.
Toril Hovdenak, Møre og Romsdal.
Jan Magne Dahle, Møre og Romsdal.
Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag (Ørland).
Merethe Storødegård, Nord-Trøndelag.
Perny Ann Nilsen, Møre og Romsdal.
Asmund Sverre Kristoffersen, Møre og Romsdal.
Joar Olav Grøtting, Nord-Trøndelag.
Olav G. Huseby, Sør-Trøndelag (Meldal).

Huseby er erfaren Ap-politiker fra Løkken og en av de med lengst fartstid fylkespolitikken.

Ansattes representanter:
Bjørg Henriksen, Møre og Romsdal.
Ellen Marie Wøhni, Sør-Trøndelag.
Tove Brudeseth, Møre og Romsdal.
Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag.

Sakens bakgrunn er i korte trekk slik:

Helse Midt-Norge har vedtatt at at hovedregelen skal være ei fødeavdeling innenfor hvert foretak. St.Olavs hospital er ett slikt foretak under Helse Midt-Norge.

St.Olavs hospital fikk i oppdrag å utrede fordeler og ulemper ved samling av fødetilbudet i Trondheim. Administrasjonen og styret i St. Olavs hospital anbefaler samling på bakgrunn av utredninga - dvs nedlegging i Orkdal.

Begrunnelsen i styrevedtaket er at samling i Trondheim "best vil møte framtidige utfordringer og gi sikkerhet for fortsatt robust, kvalitetsmessig og likeverdig fødetilbud for innbyggerne."

I Møre og Romsdal skapte forslag om å legge ned i Kristiansund og samle fødetilbudet i Molde lokalt opprør på Nordmøre. Helseministeren grep inn. Rundt Orkdal har det vært stille.

Stortingsrepresentantene Jorodd Asphjell og Arne L. Haugen kritiserer Orkdal som sjukehusets vertskommune for å opptre for lite aktivt opp mot Storting og Regjering.

Orkdal og nabokommuner (ikke Skaun) har protestert mot flytting og mener i høringsuttalelser at dette er for svakt utredet. Ledelsen i Helse Midt-Norge argumenterer stikk motsatt i saksframlegget for styret, sitat:

"Styret i Helse Midt-Norge konstaterer at St. Olavs hospital har gjennomført en bred prosess mot kommuner og fagmiljø."

Her er saksdokumentene.

Her er styret i Helse Midt-Norge - regionalt helseforetak.

 

Publisert 03.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

toget har gått 03.01.2012 16:44
Alle skjønner vel at hvis Asphjeld og Haugen kjemper for OSS kjemper de samtidig mot AP og regjeringen. Da mister de makt i eget parti. Det er vel en av årsakene til at det har vært for dårlig engasjement i Orkdal kommune. Og det blir for enkelt å bare skylde på lokalpolitikerne i denne saken. Flertallsgruppen i Orkdal ledes av et ikkeparti uten innflytelse politisk. Når samtidig våre to Stortingsrepresentanter har forholdt seg rolig og passiv i hele prosessen, unntatt noen få uttalelser i lokalavisa er toget gått for lang tid siden.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse