Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole: Lite mobbing, vanskelige lokaler

DSC_0056_1.JPG

Orkanger barneskole har laget årsrapport. Noen funn:
* God trivsel.
* Få rapporter om mobbing.
* Faglige resultater under målsetting.
* Skolebygget er kaldt og delvis dårlig.

Det fysiske miljøet først:
Her er karakteren dårlig, ifølge en undersøkelse blant lærerne.

Et av de største problemen kan nå bli løst: Politikerne satte forrige uke av penger til å gjøre noe med elendige dusj- og garderobeforhold på neste års budsjett.

Men også skolekjøkkenet er i dårlig forfatning. "Det gjenstår å få gjennomslag for å renovere skjolekjøkken", heter det i rapporten.

Lærerne opplever også at varme og ventilasjon er et problem i den store, gamle bygningen. Bygget er krevende, spesielt i kalde perioder, heter det.

Det sosiale miljøet:
Lærerne forteller om svært god trivsel blant ansatte, og de opplever elevene som motiverte.

I elevundersløkelsen svarer ingen at de blir mobbet jevnlig. Seks sier at de er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden. Alle sier at det er vanlig å varsle voksne om mobbing.

Totalt 122 elever på mellomtrinnet svarte.

Foreldreundersøkelsen:
Foreldre har godt inntrykk av trivsel, men dårligere inntrykk av ro og orden i gruppa.

Faglige resultater:
Resultatene varierer fra trinn til trinn, men flere resultater er svakere enn målsettingen.

På tredje årstrinn hadde mer enn 20 prosent av elevene resultater under kritisk grense i leseferdighet, regneferdighet og engelsk (kartleggingsprøver).

Kritisk grense er et mål som tyder på behov for særskilt hjelp. Her vil skolen sette inn en tiltaksplan.

Nasjonale prøver: Femte trinn gjorde det bedre i lesing og regning enn året før.

Her finner du flere detaljer.
 

Publisert 20.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Post 21.12.2011 11:49
Politikerne satte forrige uke av penger til å gjøre noe med elendige dusj- og garderobeforhold på neste års budsjett. Håper det blir nytt ikke noe små flikking på det gamle dusj- og garderobeanlege det er bortkasta penger. Det er ikke lenge før det blir privatskole på Orkanger også. Da blir det konkurranse om pengene og elevene. Privat skole på Løkken, da kommer det til Orkanger? snart også

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse