Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi forbereder utbygging: Nå stenger Esso-stasjonen

Esso2_1.jpg

Over nyttår stenger Esso-stasjonen ved Amfi (Domus). Dermed forsvinner mange tiårs bensin og kiosk. Etter hvert kommer også selve bygget vekk. Et lite landemerke faller.

PS: Hvor lenge skal Coop Orkla Møre gi bare 1 prosent kjøpeutbytte mens Trondos gir medlemmene 3 prosent?

Esso-stasjonen står i veien for det nye bygget som Coop Orkla Møre planlegger. 13 000 kvm varehus skal utvides med 9 000 kvm.

Mye parkering kommer også bort. Coop ønsker et samarbeid med Orkdal kommune om ny parkering under bakken i retning rådhuset.

Planene forutsetter et mindre inngrep i parken ved Bårdshaug Herregård. Det er trolig kontroversielt.

I tillegg har Orkdal kommune fått utarbeidet en sykkelstrategi, siden kommunen har vedtatt ambisiøse mål om økt sykkelandel og mindre bilkjøring. I forslaget til sykkelstrategi anbefaler eksperter i Statens Vegvesen fortau på begge sider av Orkdalsveien - også forbi Bårdshaug Herregård.

Det betyr trolig at veien må flyttes litt mot øst for å unngå å beskjære den smale stripa med park mellom veien og den gamle herregården. Et slikt tiltak vil gjøre myke trafikanters adkomst til Amfi mye bedre.

PS: Apropos Coop Orkla Møres omfattende planer: Hvor lenge skal Coop Orkla Møre operere med usle 1 prosent kjøpeutbytte?

Utbyttet ble redusert fra 2 til 1 prosent for flere år siden pga økonomiske problemer. Trondos har til sammenligning 3 prosent kjøpeutbytte - altså det tredobbelte.

Trondos strekker seg helt til Buvika.

OTI konkurrerer om å bli størst:
OTI-sentret planlegger samtidig å øke fra 12 000 til i første omgang 22 000 kvm (samme som Amfis plan). Men på OTI legger man i tillegg opp til enda et byggetrinn på 8 000 kvm. Blir det gjennomført, er OTI desidert storebror målt i areal.

Også OTI sliter med tilbudet til gående og syklende, som Orkdal kommune prioriterer høyt hvis man skal tro Orkdal 2040. OTI-eierne mener kommunen må ta en stor del av regninga for gang- og sykkelveg ettersom barn som bruker Orklahallen skal benytte tilbudet i Tverradkomsten.

amfi.jpg

 

Publisert 19.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Njardar 20.12.2011 08:50
Coop Orkla kan fortsette med den nesten provoserende kjipe prosenten sin i årevis for min del - dersom det medfører satsing som forespeilet på estetikk og funksjonalitet i kombinasjon. Blir dette gjort skikkelig, vil det forhåpentligvis gi OTI-folka et press om å gjøre det samme.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse