Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Småbylista vil ha samarbeidsgruppe for sentrum

sentrum2.jpg

Småbylista foreslår å opprette en bredt sammensatt komite som skal skape mer aktivitet i sentrum. Lista vil bruke 400 000 kroner fra næringsfondet til formålet. Dette er ett av flere forslag som kommer når kommunestyret vedtar budsjett og handlingsplan onsdag.

Ifølge forslaget skal sentrumskomiteen være frivillig. Den bør bestå av politikere, kommunal administrasjon, handels- og næringsdrivende, hus- og tomteeiere og lag og organisasjoner.

Formålet er å få fram ideer og tiltak som vitaliserer sentrumsområdet.

Småbylista mener at Orkdal kommune skal lede en slik komite, som samler parter med engasjement for utvikling av sentrum.

I dag er Orkdal kommune i liten grad engasjert i praktisk sentrumsutvikling trass i de store ambisjonene i Orkdal 2040.  Det finnes ikke noe felles forum med kommunen, næringslivet i sentrum og frivillige organisasjoner.

Orkdal kommune har riktignok opprettet en idegruppe for Rømme Øvre etter diverse oppslag i ST. Småbylista mener at denne gruppas arbeid må forankres i et politisk vedtak. Også dette kommer som forslag onsdag.

Av andre innspill fra det nye partiet:

* Integrering av flyktninger og innvandrere: Lag og foreninger må oppmuntres til å vedta program for integrering. Kommunen må gi økonomisk kompensasjon for arbeidet.
(Kommunen har selv framhevet lagenes gratisarbeid som vellykket i en rapport om flyktninger og integrering.)

* Orkanger barnehage: 250 000 ekstra for å opprettholde dagens drift. Barnehagen har for lite areal til optimal drift.

* Barnehager generelt: Ønsker utvidet åpningstid ved enkelte barnehager. Ber om utredning innen 1.september 2012.

* Kulturhus: Utsette museum på Bårdshaug og overføre 1,5 millioner til kulturhusfond.

* Biblioteket: Utvide åpningstida og flytte turistinformasjonen til det vedtatte sentrum. Full åpningstid på biblioteket om sommeren.  Øke bibliotekets budsjett ved å flytte 100 000 kroner i støtte til turistinformasjonen, som i dag er på Bårdshaug Herregård. Opprette flere tilbud ved biblioteket.

Småbylista støtter forslaget fra Ap/SV om å kjøpe ST-eiendommen og selge idrettsbygget på Follo som et tiltak for å nå målene i Orkdal 2040.

stg__rden.jpg 

Publisert 12.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

riktig 13.12.2011 21:48
Helt riktig. Et glimrende forslag som bør taes til etterretning.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse