Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal med sykkel i sentrum: 30-sone og mindre parkering

orkdalsvn5.jpg

Flere orkdalinger skal sykle mer, ifølge Orkdal 2040. Nå har Statens Vegvesen foreslått en løsning for å nå målet. I handlegata er det veldig trangt. Vegvesenet anbefaler:
* Syklister vekk fra fortauet.
* 30-sone for å redusere ulykkesrisikoen.
* Ingen bilparkering på vestsida (ST-sida).

Orkdal kommune vil utvikle et hovednett for sykkel for å redusere utslipp fra biltrafikk og bedre folkehelsa. Kommunen har sluttet seg til følgende nasjonale mål:

* Minst 8 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel.
* Sykling skal fordobles i byer og tettsteder.
* 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

Orkdal kommune har engasjert Statens Vegvesen for få hjelp. Vegvesenet, som har ekspertise på sykkelanlegg, har tatt for seg strekningen Orkanger-Follo.

Forslaget har en prislapp på ca. 15 millioner kroner (til sammenligning bruker Trondheim nå 800 millioner på tiltak for sykling).

Et viktig grep i moderne planlegging er å skille gående og syklister. Gang- og sykkelveger er gammeldags. Syklister skal helst vekk fra fortau.

Statens Vegvesen foreslår følgende, og vi beveger oss fra Follo mot Orkanger:

Follo-Statens Hus:
Sykkelveg med fortau
der gang- og sykelbanen ligger i dag. Sykkelveg med fortau betyr at gang- og sykkelbanen må gjøres bredere. Kantstein markerer et skille mellom fotgjengere og syklister.
Den beste løsningen av alle, men den krever god plass.

Fra Statens Hus til Sæther-gården (like nord for rundkjøringa ned til OTI):

Sykkelfelt i selve vegbanen, på begge sider.
Sykkelfelt markeres med tykke striper og trafikkskilt. Vegvesenet anbefaler også farge i asfalten for å synliggjøre sykkelfeltet.
Syklister og biler deler vegbanen mellom seg, men bilene skal ikke innpå sykkelfeltene. Gående får fortauet for seg selv (dagens gang- og sykkelbane).

Fra Sæther-gården og gjennom handelagata:
Blandet trafikk.
Det betyr at syklistene fortsatt skal sykle etter vegen, men det er for trangt til egne sykkelfelt. Biler og syklister må dele på plassen. Overgangen fra markerte sykkelfelt til blandet trafikk skjer omtrent ved 40-skiltet på bildet under.

orkdalsvn4.jpg

Statens Vegvesen mener det er uheldig at syklende stort sett bruker fortauet gjennom sentrum. Tellinger viser at 95 prosent (!) sykler på fortauene gjennom Orkanger. Det er farlig å sykle fort på kronglete fortaue, og det er risiko for ulykker med gående.

Men skal syklistene ut i vegen, øker risikoen for kollisjon med biler. For å redusere risikoen foreslår Statens Vegvesen blant annet:

* 30-sone i stedet for 40-sone i handlegata.
* Bort med all kantparkering på vestsida av handlegata.

Det siste er trolig kontroversielt. Men Vegvesenet mener det er et viktig tiltak for å få syklister til å føle seg tryggere i vegbanen.

Statens Vegvesen regner med at barn og enkelte andre som føler utrygghet fortsatt vil bruke fortau. På fortau skal det egentlig sykles i gangfart.

Gode sykkelanlegg kan blant annet bidra til at flere Follo-elever sykler fra Orkanger, og at flere sykler til og fra jobb i sentrum.

Her kan du studere sykkelrapporten.

orkdalsvn1.jpg

Her blir det sykkelfelt i vegbanen på begge sider hvis Orkdal kommune følger rådene fra Statens Vegvesen.

 

Publisert 04.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell Ivar Gumdal 04.12.2011 22:29
Æ må berre flir,har itj nå bedre komentar !!!

fatalt råd 04.12.2011 21:57
Enkelt og greit. Blir parkeringsmulighetene tatt bort på vestsiden av Orkdalsveien vil de fleste butikker i bli nedlagt. Hvis politikerne ønsker å ødelgge handlegata en gang for alle er det bare å følge det fatale rådet fra statens vegvesen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse