Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tre partier vil kjøpe ST-gården for å utvikle sentrum

DSC_0022_1.JPG

Ap og SV foreslår å kjøpe ST-eiendommen midt i sentrum. Småbylista støtter ideen.
Planen er å finansiere kjøpet ved å selge idrettsbygget på Follo. Ved å omregulere Follo-tomta til bolig regner partiene med å dekke inn mesteparten av kjøpesummen.

Opplegg:
Tilby 10 millioner for ST-eiendommen, som har vært til salgs i flere år.
Selge Follo-eiendommen som Orkdal kommune har kjøpt for ti millioner. Ved å omregulere til boliger øker verdien. Samtidig blir det frigjort attraktive arealer til boligbygging på flata på Follo.

Formål:
Gå inn på eiersida i sentrum for å skape mer aktivitet. Tanken er blant annet å flytte inn Orkdalstorget, som Orkdal kommune nå vil flytte til Follo. Trykkerihallen står tom.

Et enstemmig  Orkdal kommunestyre har vedtatt å prioritere utvikling av sentrum skal og at kommunen skal være en aktiv stedsutvikler. Strategiske oppkjøp for å skape aktivitet er et effektivt verktøy.

Poenget med sentrumsutvikling er å gjøre Orkdal mer attraktivt som bosted og arbeidssted. Det vil lokalt næringsliv tjene på. Sentrumsutvikling er et virkemiddel for næringsutvikling.

Ap, SV og Småbylista har som kjent ikke flertall. Også Høyre har programfestet at partiet vil vurdere strategiske oppkjøp.

Strategisk beliggenhet:
ST-eiendommen er viktig blant annet fordi den ligger midt i sentrumsgata, og like ved skolene. Eiendommen ligger dermed også midt i en akse mellom skolene og anleggene i Idrettsparken. Gjennom et offentlig kjøp kan deler av eiendommen utviklles både til skole- og kulturformål.

Områdene rundt ST-gården er for øvrig utnyttet i svært liten grad trass i at de ligger midt i sentrum. Fortetting i sentrum er et annet erklært mål i Orkdal.

Flertallet i Orkdal kommunestyre har så langt valgt å investere på Follo i stedet for i det vedtatte sentrumsområdet (brun sone i kommunedelplanen 2040).

Ap og SV er bekymret for drifts- og vedlikeholdsutgiftene ved Idrettsbygget på Follo. Fylkeskommunen skulle rive bygget før man overtalte flertallet i Orkdal kommunestryre til å kjøpe det.

 

Publisert 23.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 24.11.2011 12:29
Meget viktig,økonomisk ansvarlig og langsiktig tenkt av de partiene som har foreslått dette. For å berge restene av sin troverdighet og Orkdal 2040 bør det politiske flertallet slutte seg til dette. I fall de gjør det, ville det også ha vist at det går an å legge politisk prestisje på hylla og sette Orkdals ve og vel foran egen politisk vinning.

gerd nordli 23.11.2011 22:36
Blir like opprørt hver gang jeg er på Orkanger og går forbi ST-gården.Det hjelper ikke hva andre gjør med handlegata, så lenge dette grusomme bygget ser ut som det gjør i dag.

ikke kast bort millionene fra 2040 23.11.2011 22:22
De partiene som ønsker å forholde seg til Orkdal 2040 og rådene fra byplanleggere blir garantert med på disse fornuftige planene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse