Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Byggestart til våren for Orklahallen og friidrettsanlegg

Orklahallen02.jpg

Politikerne i Orkdal formannskap vil unngå nye utsettelser i Idrettsparken.
* Et utvalg med fem politikere får i oppdrag å finne en løsning for bane 3 og basishall innenfor 38 millioner kroner. 
* Orkdal kommune bevilger en million ekstra slik at OIF kan komme i gang med friidrettsanlegget.

Orklahallen:
Utbygginga gjelder ny bane 3, basishall og mellombygg mellom dagens hall og Fjellsportklubbens klatrehall. Bortsett fra klatrehallen er prosjektet kommunalt.

Det ble mye dyrere enn antatt. Forhandlinger med de to anbyderne for å få kostnadene ned i 38 millioner kroner har ikke lyktes. Rådmannen foreslår å innhente anbud på nytt og vurdere trinnvis utbygging.

Det betyr kraftige forsinkelser. Politikerne ønsker en raskere avklaring og tar ansvaret selv. Et utvalg får i oppdrag å legge fram en løsning for kommunestyret 8. februar. Målet er byggestart til våren.

Utvalget vil bestå av: Ordfører Gunnar H. Lysholm, varaordfører Oddbjørn Bang, Arne Grønset (V), Knut Even Wormdal (Ap) og Øyvind Bakken (Småbylista).

Forsinkelser får følger for klatrehallprosjektet. Hvis politikerne ikke vil bevilge de millionene som mangler, må de enten forhandle ned prisen eller finne forenklinger som får ned prisen.

Bygging skulle egentlig ha startet sist vår. Nå vil man unngå mer enn ett års forsinkelse.

Friidrettsanlegg:
Dette er et OIF-prosjekt kalkulert til ca. 11 millioner kroner. Orkdal kommune har bevilget 1 million fra fond for idrettsanlegg (som nå er tømt). OIF har søkt om 1 million mer i tilskudd for å sikre finansiering.

Det er nødvendig for å få godkjent søknad om spillemidler, og dermed komme i gang til våren.

Rådmannen innstilte på avslag pga kommunens økonomi, men formannskapet sa ja. I tillegg garanterer kommunen for et mulig lån på 2,5 millioner kroner. Målet er imidlertid ikke å ta opp lån.

Alt ligger dermed an til at Orkdal, Orkanger og Idrettsparken får en moderne friidrettsarena med byggestart til våren: Seks løpebaner med kunstdekke, kunstdekke i halvmånene bak hvert fotballmål og flomlys.

Finasieringsplanen er slik i mill. kroner:
Orkdal kommune:                2,0
Spillemidler:                        1,5
Dugnad:                             1,0
Sponsorer/gaver/rabatter:   6,5

Friidrett001_1_1.jpg
                                                            Ill: Nilssen og Opøyen AS
                                      

 

Publisert 23.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse